Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.04.2018

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Minister Brudziński i wiceminister Szefernaker na posiedzeniu Komisji. Na pierwszym planie uczestnicy obrad.

Szef MSWiA Joachim Brudziński wraz z Wojciechem Długoborskim, wiceburmistrzem Chojna reprezentującym Unię Miasteczek Polskich, współprzewodniczył kwietniowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu wziął udział również Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Minister Joachim Brudziński wręczył akty powołania nowym przedstawicielom strony rządowej: Małgorzacie Golińskiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Tomaszowi Robaczyńskiemu, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Finansów oraz Mikołajowi Wildowi, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Do reprezentantów strony samorządowej dołączyli Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i Maksym Gołoś reprezentujący Związek Samorządów Polskich.

Podczas posiedzenia przedstawiciele Komisji zapoznali się z informacją Krajowego Biura Wyborczego na temat przygotowań do wyborów samorządowych i informacją na temat Polskiej Agencji Geologicznej. Ponadto zaopiniowano prawie 20 projektów aktów prawnych, w tym między innymi: projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych autorstwa Ministerstwa Finansów, nowelizację ustaw o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury oraz projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 30 maja.  

 • Minister Joachim Brudziński prowadzi obrady Komisji.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
 • Minister Joachim Brudziński prowadzi posiedzenie Komisji.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
 • Wiceminister Paweł Szefernaker na posiedzeniu Ko
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
 • Widok na salę i uczestników obrad Komisji Wspólnej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
 • Widok na salę i uczestników obrad Komisji Wspólnej.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
 • Uczestnicy obrad Komisji Wspólnej Rządu i samorządu Terytorialnego.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu