Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.04.2018

Przygotowania służb do zabezpieczenia Konferencji COP24 w Katowicach

Wiceminsiter Zieliński prowadzi spotkanie dotyczące organizacji Konferencji COP24 w Katowicach.

- Polskie służby mają doświadczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas dużych, międzynarodowych wydarzeń takich jak Światowe Dni Młodzieży w Krakowie czy szczyt NATO w Warszawie – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński podczas spotkania dotyczącego organizacji Konferencji COP24 w Katowicach.

Dwudziesta czwarta sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP 24) odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym (MCK) w Katowicach. Ponadto, na potrzeby organizacji wydarzenia zagospodarowane zostaną również obiekty znajdujące się w pobliżu MCK m.in. „Spodek”.

Sama Konferencja COP24, wraz z wydarzeniami towarzyszącymi zaplanowana jest w terminie 3 – 14 grudnia 2018 r. Jednak szereg tzw. posiedzeń przedsesyjnych, odbędzie się wcześniej począwszy od 26 listopada 2018 r.

Polska będzie gospodarzem Konferencji Klimatycznej po raz trzeci. Poprzednio tego rodzaju konferencje odbyły się w Poznaniu w 2008 r. oraz w Warszawie w 2013 r.

Podczas spotkania informację na temat przygotowań pod względem organizacyjnym przedstawił Rafał Bochenek, pełnomocnik ministra środowiska ds. organizacji COP24.

W lutym br. w życie weszła rządowa specustawa określając zadania organów administracji publicznej i służb oraz sposób ich współpracy podczas Konferencji COP24. Działania organów administracji publicznej koordynuje Międzyresortowy Zespół do spraw organizacji Konferencji COP24. Pracami zespołu kieruje minister środowiska. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele kluczowych dla organizacji Konferencji Klimatycznej instytucji i służb m.in. MSWiA, MSZ, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej.

Zgodnie ze specustawą MSWiA odpowiada za koordynację działań służb zaangażowanych w organizację Konferencji COP24 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szefowie służb podległych MSWiA podczas spotkania przedstawili stan przygotowań Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa do zabezpieczenia Konferencji Klimatycznej. Polskie służby będą w tym zakresie ściśle współpracowały ze służbami bezpieczeństwa ONZ.

  • Wiceminister Jarosław Zieliński prowadzi spotkanie dotyczące organizacji Konferencji COP24 w Katowicach.
    Przygotowania służb do zabezpieczenia Konferencji COP24 w Katowicach Fot. A. Mitura / MSWiA
  • Widok na salę i uczestników spotkania.
    Przygotowania służb do zabezpieczenia Konferencji COP24 w Katowicach Fot. A. Mitura / MSWiA
  • Widok na uczestników spotkania.
    Przygotowania służb do zabezpieczenia Konferencji COP24 w Katowicach Fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu