Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.04.2018

Komunikat MŚ i MSWiA w sprawie szacowania szkód łowieckich

W związku z coraz częściej pojawiającymi się głosami sygnalizującymi problemy przy realizacji zadań wynikających z nowelizacji ustawy Prawo łowieckie z 22 marca 2018 r., która weszła w życie 1 kwietnia br., niniejszym, w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska, przedstawiamy stanowisko w tej sprawie.

Art. 46 znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie stanowi, że szacowaniem szkód łowieckich, a także ustalaniem wysokości odszkodowania zajmuje się zespół. W skład zespołu wchodzą przedstawiciel gminy, przedstawiciel dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego i poszkodowany rolnik, z przewodnią rolą przedstawiciela gminy.

Ministerstwo Środowiska we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji jest w trakcie prac nad rozwiązaniem problemu szacowania szkód łowieckich zgłaszanych w zakresie znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie. Kwestia ta była również dyskutowana na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 25 kwietnia 2018 r. z udziałem przedstawicieli samorządów gminnych oraz środowisk sołeckich. Problem ten jest dostrzegany przez obie strony Komisji Wspólnej i zostanie rozwiązany w trybie pilnym przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z MSWiA.

Wydział Prasowy MSWiA i Zespół Komunikacji Medialnej MŚ.

Mapa serwisu