Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.04.2018

Ruszył nabór wniosków na rok 2018 do programu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

logo Razem Bezpieczniej

Rozpoczyna się nowa, III edycja programu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Jest to największe przedsięwzięcie o charakterze profilaktycznym w Polsce. W tym roku MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 6 milionów złotych. Tegoroczna edycja Programu ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka kierowany jest do społeczności lokalnych. Głównym celem Programu jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Składają się na niego  działania na rzecz bezpiecznej przestrzeni i infrastruktury, przeciwdziałanie patologiom społecznym i przestępczości pospolitej oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W ciągu trzech lat na jego realizację będzie przeznaczonych ponad 19 mln zł. To już trzecia edycja programu. Druga edycja – prowadzona w latach 2016-2017 – to 151 projektów dofinansowanych na kwotę blisko 8 mln zł.

Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, po rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, zaakceptował 4 cele szczegółowe, na które zostaną przekazane środki:

I. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania: 1 mln zł.

II. Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania: 3 mln zł.

III. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania: 1 mln zł.

IV. Edukacja dla bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania: 1 mln zł.

Nabór projektów (etap centralny) trwa do 30 maja 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz naboru lokalnych projektów profilaktyczno-prewencyjnych znajdują się pod poniższym linkiem:

[NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU RAZEM BEZPIECZNIEJ]

Mapa serwisu