Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.05.2018

Dzień Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych

Przemówienie ministra Brudzińskiego

Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji wziął udział w uroczystościach, które z okazji Dnia Strażaka odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP pod hasłem „Ruch strażacki – 100 lat dla Niepodległej” i były połączone z wręczeniem odznaczeń oraz uhonorowań dla OSP mających 100 lat. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju.

Minister Joachim Brudziński podziękował strażakom z OSP za ich zaangażowanie i poświęcenie. „Chylę czoła nie tylko przed waszymi świętymi sztandarami, ale przede wszystkim przed waszą pracą” – powiedział szef MSWiA.

Dotacje dla OSP

Minister Joachim Brudziński podkreślił, że Ochotnicze Straże Pożarne powinny mieć zapewnione jak najlepsze narzędzia do wykonywania działań ratowniczych. W 2018 roku otrzymają one 137,5 mln zł dotacji. To o 13,5 mln więcej niż w roku ubiegłym. Po raz pierwszy OSP zostały też objęte Programem Modernizacji Służb Mundurowych. Dzięki temu, w ciągu 4 lat otrzymają ponad 501 mln zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne istnieją w niepodległej Polsce od 1918 roku. Współpracują one z Państwową Strażą Pożarną przy zapobieganiu i zwalczaniu pożarów, co czyni  z nich ważny element Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Druhowie OSP biorą udział w akcjach ratowniczych i nierzadko to oni jako pierwsi przybywają na miejsce zdarzenia. Ochotnicze Straże Pożarne pełnią też ważną rolę w lokalnych społecznościach. Prowadzą orkiestry, zespoły artystyczne i sportowe, a także sale pamięci. Rozpowszechniają tez wiedzę o różnych rodzajach zagrożeń oraz angażują się w działalność charytatywną.

 • Minister Brudziński podczas uroczystości na Zamku Królewskim
  Dzień Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych fot. MSWiA
 • Poczet sztandarowy OSP
  Dzień Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych fot. MSWiA
 • Sztandar OSP
  Dzień Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych fot. MSWiA
 • Trębacze OSP.
  Dzień Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych fot. MSWiA
 • Szef Związku OPS Waldemar Pawlak
  Dzień Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych fot. MSWiA
 • Przemówienie ministra Brudzińskiego
  Dzień Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych fot. MSWiA
 • Przemówienie ministra Brudzińskiego
  Dzień Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych fot. MSWiA
 • Zbliżenie na mundur OSP z odznaczniem
  Dzień Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych fot. MSWiA
 • Sztandary OSP
  Dzień Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych fot. MSWiA
 • Dzień Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych fot. MSWiA
 • Dzieci biorące udział w uroczystości
  Dzień Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych fot. MSWiA
 • Wspólne zdjęcie ministra Brudzińskiego z druhami OSP.
  Dzień Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych fot. MSWiA

Mapa serwisu