Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.05.2018

Wizyta litewskich posłów w MSWiA

Uczestnicy spotkania siedzący przy stole w sali konferencyjnej.

We wtorek (8 maja br.) z udziałem Pawła Szefernakera, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, odbyło się spotkanie polskich i litewskich posłów odpowiedzialnych za sprawy administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

Wiceszef MSWiA zwrócił uwagę, że polskie reformy samorządowe (pierwsza z 1990 r.- przywracająca samorząd terytorialny w Polsce oraz druga z 1999 r. – zmieniająca mapę administracyjną w kraju) okazały się sukcesem polskiej transformacji ustrojowej i są dobrze oceniane przez mieszkańców. – Polska reforma samorządowa była bardzo dobra i tak też jest oceniana przez społeczeństwo. Cieszę się z dzisiejszego spotkania z Państwem. Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami – powiedział. 

Litewscy posłowie z Komisji Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego Sejmu Litewskiego w trakcie spotkania zapoznali się z historią powstania obecnego podziału terytorialnego w Polsce,  organizacją samorządów szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz ich zadaniami. Omówiono również kwestię struktury administracji rządowej w terenie, ze szczególnym uwzględnieniem roli wojewody – przedstawiciela Rady Ministrów w województwie.

 • Wiceminister Paweł Szefernaker przemawiający podczas spotkania.
  Wizyta litewskich posłów w MSWiA fot. A. Mitura / MSWiA
 • Strona litewska siedząca przy stole na spotkaniu.
  Wizyta litewskich posłów w MSWiA fot. A. Mitura / MSWiA
 • Paweł Szefernaker podczas przemówienia.
  Wizyta litewskich posłów w MSWiA fot. A. Mitura / MSWiA
 • Posłowie litewscy przy stole.
  Wizyta litewskich posłów w MSWiA fot. A. Mitura / MSWiA
 • Wypowiadający się przedstawiciel strony litewskiej.
  Wizyta litewskich posłów w MSWiA fot. A. Mitura / MSWiA
 • Wiceminister Paweł Szefernaker i przedstawiciel strony litewskiej wręczający sobie wzajemnie upominki.
  Wizyta litewskich posłów w MSWiA fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu