Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.05.2018

Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w Gdańsku

Wiceminister Jarosław Zieliński przemawiający podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Gdańsku.

Dziękuję wszystkim komendantom i funkcjonariuszom służb podległych MSWiA z województwa pomorskiego za to, że w sposób profesjonalny, skuteczny i ofiarny dbacie o bezpieczeństwo obywateli. To wielka wartość – powiedział Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA, podczas wizyty w Gdańsku.

Wiceszef MSWiA na odprawie służb mundurowych województwa pomorskiego

– W ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych budujemy i modernizujemy infrastrukturę, komendy, posterunki Policji, dokonujemy zakupu niezbędnego sprzętu oraz podnosimy wynagrodzenia – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński rozpoczynając odprawę z szefami pomorskich służb podległych MSWiA - Dokonujemy ważnych zmian, zarówno w systemie zarządzania bezpieczeństwem, jak i w samych służbach. Przywracamy etos służby – dodał.

Wiceszef MSWiA spotkał się z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Komendantem Wojewódzkim Policji oraz p.o. Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej i innymi funkcjonariuszami. Pomorscy komendanci przedstawili specyfikę pracy w podległych im jednostkach, a także poziom zaawansowania realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Pomorska Policja przeznaczyła w 2017 roku niemal 15 mln zł na inwestycje budowlane, ponad 3 mln zł na zakup nowoczesnych środków łączności i ulepszenie infrastruktury teleinformatycznej a także niemal 2,5 mln zł na sprzęt transportowy. Komenda Wojewódzka PSP między innymi ze środków Programu Modernizacji finansuje budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Gdyni, rozbudowę Komendy Powiatowej w Pucku czy rozbudowę JRG nr 2 w Słupsku. Do najważniejszych wydatków należy zakup specjalnych ubrań chroniących strażaków w czasie akcji ratowniczych. Do tej pory zakupiono 131 kompletów takich ubrań za ponad 200 tys. zł, w 2018 roku przeznaczono na ten cel niemal 1 mln zł. Morski Oddział Straży Granicznej zakupił 4 nowe jednostki pływające, które wykorzystywane będą do działań patrolowych i interwencyjnych, realizuje modernizacje i rozbudowy budynków w swoich placówkach, a także zakupił nowe samochody. W planach na lata 2018-2019 jest zakup poduszkowca patrolowego i budowa bazy dla śmigłowców i samolotów przy gdańskim lotnisku.

– Działajcie tak, aby Polacy czuli się jeszcze bardziej bezpiecznie. Tego sobie i nam wszystkim życzę – podsumował wiceminister Jarosław Zieliński.

Wizyta w Morskim Oddziale Straży Granicznej

Podczas odwiedzin w Komendzie Głównej Morskiego Oddziału Straży Granicznej wiceminister Jarosław Zieliński wręczył akt mianowania na stanowisko komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej, pułkownikowi SG Andrzejowi Prokopskiemu.

- Chcę pogratulować panu pułkownikowi tego, że uzyskał zaufanie Komendanta Głównego Straży Granicznej, który wnioskował o powołanie go na stanowisko Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej i kierownictwa MSWiA. Mam nadzieję, że przy takim zaufaniu ze strony zwierzchników i szacunku, jaki wypracował sobie przez lata w samej formacji, będzie z powodzeniem realizował zadania, które należą do Morskiego Oddziału Straży Granicznej – powiedział wiceszef MSWiA podczas uroczystości.

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka

Na zakończenie wizyty w Gdańsku wiceminister Jarosław Zieliński wziął udział w uroczystym apelu z okazji obchodów Wojewódzkiego Dnia Strażaka na Placu Długi Targ. Podczas uroczystości wiceszef MSWiA odznaczył siedmiu strażaków Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę – 2 osoby,  Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę – 31 osób oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę – 60 osób. Ponadto minister Jarosław Zieliński wręczył złote, srebrne i brązowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz dyplomy uznania Komendanta Głównego PSP i inne nagrody.

 • Strażacy siedzący podczas narady.
  Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w Gdańsku fot. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Zebrani funkcjonariusze podczas narady służb mundurowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
  Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w Gdańsku fot. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Wiceminister Jarosław Zieliński siedzący przy stole prezydialnym.
  Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w Gdańsku fot. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Funkcjonariusze służb mundurowych stojący podczas uroczystości.
  Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w Gdańsku fot. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Jarosław Zieliński nowego komendanta Straży Granicznej.
  Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w Gdańsku fot. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Wiceminister Zieliński patrzący na sztandar.
  Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w Gdańsku fot. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Wiceszef MSWiA podczas przeglądu pododdziałów straży pożarnej.
  Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w Gdańsku fot. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Wiceminister Jarosław Zieliński przemawia podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Gdańsku.
  Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w Gdańsku fot. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Jarosław Zieliński wręcza odznaczenia i awanse strażakom.
  Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w Gdańsku fot. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Mapa serwisu