Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.05.2018

Święto Straży Granicznej

Defilada za zakończenie uroczystości.

- Wspólnie tworzycie jedną z kluczowych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju. Dlatego dziś, w 27. rocznicę powołania Waszej formacji, dziękuję za codzienną, często niełatwą służbę i pracę – powiedział Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji, podczas uroczystych obchodów Święta Straży Granicznej.

W uroczystości na dziedzińcu Belwederu oprócz szefa MSWiA wzięli udział: Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta RP, generał brygady SG Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej oraz zaproszeni goście z innych formacji mundurowych.

Święto Straży Granicznej było okazją do promocji na pierwszy stopień oficerski ponad stu funkcjonariuszy oraz wręczenia dwudziestu funkcjonariuszom i pracownikom Krzyży Zasługi i Medali za Długoletnią Służbę. - Szczególne podziękowania należą się uhonorowanym dziś Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę. Wasza postawa stanowi wzór i inspirację dla młodych funkcjonariuszy, także tych którzy otrzymują dziś promocję oficerską – zwrócił się do odznaczonych szef MSWiA.

Medale za Zasługi dla Straży Granicznej z rąk ministra Joachima Brudzińskiego otrzymali również dwaj oficerowie węgierskiej Policji: gen broni Policji Karoly Papp, główny komisarz Policji Krajowej Węgier oraz gen. dyw. Policji Zsolt Hamlosi, zastępca głównego komisarza Policji. - Dziękujemy naszym węgierskim gościom. Ich wsparcie umożliwiło funkcjonariuszom Straży Granicznej bezproblemowe docieranie do miejsc pełnienia służby. Węgierscy policjanci pomagają polskim strażnikom granicznym poprzez wsparcie logistyczne, ale również poprzez wprowadzanie ułatwień w prawie transportowym. Obaj panowie generałowie biorą również aktywny udział we współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej – powiedział minister Joachim Brudziński.

Również wiceminister Jarosław Zieliński podziękował funkcjonariuszom za ich służbę. -Dzięki Waszemu patriotyzmowi i profesjonalizmowi Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Dziękuję Wam za czuwanie nad polskimi i unijnymi granicami, a także za działania na rzecz bezpieczeństwa wszystkich, którzy przebywają w Polsce – powiedział wiceszef MSWiA. Zaznaczył również, że Straż Graniczna ma godną i piękną tradycję oraz potrafi ją kultywować i rozwijać.

Uroczystość zakończyły pokaz musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej SG oraz Orkiestry Reprezentacyjnej SG, a także defilada nowych oficerów Straży Granicznej.

 

 

 • Minister Brudziński dokonuje przeglądu pododdziałów Straży Granicznej.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Ministrowie Joachim Brudziński i Jarosław Zieliński wraz z Komendantem Główny SG i szefową Kancelarii Prezydenta RP.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Wystąpienie Tomasza Pragi, Komendanta Głównego Straży Granicznej.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Minister Brudziński i Halina Szymaniak, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP odznaczają funkcjonariuszy SG.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Minister Brudziński wręcza odznaczenie funkcjonariuszce SG.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Jeden z nagrodzonych za zasługi dla Straży Granicznej.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Minister Brudziński odznacza komendantów Policji Węgierskiej za zasługi dla Straży Granicznej.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Minister Brudziński odznacza komendantów Policji Węgierskiej za zasługi dla Straży Granicznej.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Promocja oficerska funkcjonariuszy SG.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Rodziny promowanych funkcjonariuszy.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Nowo promowani funkcjonariusze przypinają sobie dystynkcje.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Wystąpienie ministra Brudzińskiego.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Wystąpienie ministra Zielińskiego.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Nowo promowani funkcjonariusze podrzucają czapki.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Kwiaty i gratulacje od rodzin.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Pokaz musztry paradnej.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Defilada na zakończenie uroczystości.
  Święto Straży Granicznej Fot. A. Mitura / MSWiA
 • Zdjęcie grupowe uczestników uroczystości.

Mapa serwisu