Komunikat MSWiA - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.05.2018

Komunikat MSWiA

W nawiązaniu do dzisiejszego artykułu „Gazety Wyborczej” pt. „Policja w służbie rządowi” podkreślamy, że bezpieczeństwo obywateli i warszawiaków absolutnie nie jest w żaden sposób zagrożone. Wskazują na to m.in. badania opinii publicznej, z których wynika, że 89 proc. Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania i w najbliższej okolicy.

We wszystkich garnizonach Policji, w tym w Komendzie Stołecznej Policji, trwa systematyczny nabór do służby. Dla przykładu z ponad 23 tysięcy kandydatów do służby w Policji w 2017 roku przyjęto ponad 4,1 tys. nowych policjantów. W tym roku Policja planuje przyjąć do służby również ponad 4 tys. młodych policjantów.

O tym, że wybrani stołeczni policjanci zapoznają się z organizacją ochrony budynków rządowych i specyfiką pracy funkcjonariuszy SOP informowała w swoich komunikatach Służba Ochrony Państwa. Jest to kolejny element współpracy pomiędzy służbami podległymi MSWiA.

Jednocześnie informujemy, że w zakresie działań ochronnych w uzasadnionych przypadkach Służba Ochrony Państwa – podobnie jak Policja - może korzystać z pomocy innych formacji, np. Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej. Policja wielokrotnie korzystała z takiej możliwości np. podczas Światowych Dni Młodzieży czy Szczytu NATO. Wzajemnie uzupełniająca się współpraca służb jest niezbędnym warunkiem skutecznych działań ochronnych SOP np. w czasie zabezpieczeń wizyt osób ochranianych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4a ustawy o Policji, w razie potrzeby może ona również ochraniać obiekty rządowe.

Przypominamy również, że od 1 lutego br. Służba Ochrony Państwa zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. W ustawie o SOP wprowadzono nowe rozwiązania, których nie było w ustawie o Biurze Ochrony Rządu. BOR było jedyną formacją, do której nie można było przenosić funkcjonariuszy z innych służb podległych MSWiA. Obecnie przepisy zostały ujednolicone i pozwalają na przenoszenie funkcjonariuszy w ramach resortu spraw wewnętrznych i administracji np. ze Straży Granicznej do SOP czy z SOP do Policji.

Mapa serwisu