Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.05.2018

Awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Wiceminister Zieliński odznacza funkcjonariusza SG

W czwartek (17 maja) w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczystość wręczenia awansów i odznaczeń z okazji Święta Straży Granicznej, w której uczestniczył wiceminister Jarosław Zieliński.

Na początku spotkania, płk SG Wioleta Gorzkowska i płk SG Grzegorz Niemiec otrzymali z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego akty mianowania na stanowiska zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej. Do tej pory oboje mieli powierzone obowiązki na tych stanowiskach.

Uroczystości w Komedzie Głównej Straży Granicznej były również okazją do przyznania odznaczeń i awansów. Awanse na wyższe stopnie w korpusie oficerów otrzymało 59 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych - 40 funkcjonariuszy, zaś w korpusie podoficerów – 7 funkcjonariuszy. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni otrzymali także Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale za zasługi dla Straży Granicznej.

Funkcjonariusze Straży Granicznej tradycyjnie bardzo angażują się w akcje zbiórek krwi. Wielu z nich jest też regularnymi krwiodawcami. Dziś ich postawa została doceniona przez zarząd PCK. Przyznał on Straży Granicznej, jako formacji, Honorową Odznakę Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia za promowanie honorowego krwiodawstwa.

Na zakończenie uroczystości, wiceminister Jarosław Zieliński podziękował funkcjonariuszom za ich codzienną służbę i pracę. Wiceszef MSWiA podkreślił, że Straż Graniczna to bardzo dobrze funkcjonująca formacja.

 • Wiceminister Zieliński przyjmuje meldunek o rozpoczęciu uroczystości.
  Uroczysta zbiórka w Komendzie Głównej Straży Granicznej
 • Wiceminister Zieliński i Komendant Główny SG wręczają akty mianowania zastępcom Komendanta Głównego SG
  Uroczysta zbiórka w Komendzie Głównej Straży Granicznej
 • Wiceszef MSWiA wręcza funkcjonariuszce SG akt mianowania na kolejny stopień oficerski.
  Uroczysta zbiórka w Komendzie Głównej Straży Granicznej
 • Przedstawiciel PCK przypina odznakę honorową do sztandaru SG.
  Uroczysta zbiórka w Komendzie Głównej Straży Granicznej
 • Komendant Główny SG odbiera dyplom PCK w imieniu całej formacji.
  Uroczysta zbiórka w Komendzie Głównej Straży Granicznej
 • Przemówienie wiceministra Zielińskiego
  Uroczysta zbiórka w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Mapa serwisu