Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.05.2018

Spotkanie z przedstawicielami Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Rozwoju Rady Europy na temat projektów przeciwpowodziowych.

Widok na sale i członków spotkania. W głębi wiceminister Zieliński.

Dziś (17 maja br.) w siedzibie MSWiA wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się z członkami Misji Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

Celem połączonej Misji banków było monitorowanie postępów realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry (POPDO). W jej trakcie przedstawiciele banków dokonywali oceny przeprowadzonych działań oraz spotykali się z osobami i instytucjami, które projekt realizowały.

W trakcie spotkań z Misją oceniano m.in. postęp rzeczowy, wymieniano poglądy oraz doświadczenia, a także prowadzono rozmowy na temat najważniejszych zadań związanych z budową obiektów hydrotechnicznych objętych projektem, w szczególności zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny oraz Wrocławskiego Węzła Wodnego. Obie inwestycje odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ochrony 2,5 mln ludności z terenów województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Koordynatorem współfinansowanego m.in. przez Bank Światowy i Bank Rozwoju Rady Europy projektu POPDO jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach programu przeprowadzana jest modernizacja dróg wodnych i infrastruktury przeciwpowodziowej.

W dzisiejszym spotkaniu z ramienia banków udział wzięli David Michaud, Andreas Rhode oraz Christoph Mroz. Stronę polską, oprócz wiceministra Jarosława Zielińskiego, reprezentowali natomiast wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, a także przedstawiciele  zaangażowanych w projekt ministerstw i instytucji.  

  • Wiceminister Zieliński prowadzi posiedzenie.
    Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych
  • Reprezentanci banków.
    Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych
  • Wiceminister Jarosław Zieliński.
    Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych

Mapa serwisu