Komunikat MSWiA - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.05.2018

Komunikat MSWiA

Wspólne zdjęcie uczestników forum ministrów spraw wewnętrznych.

W dniach 17-18 maja br. w ramach nieformalnej współpracy wielostronnej prowadzonej przez resort spraw wewnętrznych w formacie Ministerialnego Forum Państw Schengen z zewnętrzną granicą lądową (Forum), odbyło się w Wilnie szóste spotkanie Ministrów Spraw Wewnętrznych Estonii, Finlandii, Węgier, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Rumunii i Słowacji. Polskę reprezentowała Pani Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w MSWiA. W spotkaniu wziął także udział Pan Fabrice Leggeri, Dyrektor Wykonawczy Agencji Frontex.

Mając na uwadze aktualność wyzwań w zakresie ochrony granicy zewnętrznej UE prezydencja litewska, która sprawuje obecnie przewodnictwo w ww. Forum, ukierunkowała dyskusję na zagadnienia związane z zarządzaniem zewnętrznymi granicami lądowymi UE w kontekście prac nad strategią zintegrowanego zarządzania granicami (IBM), implementacji systemu Wjazdu/Wyjazdu (EES) na granicach lądowych oraz finansowy aspekt zarządzania granicami lądowymi (problemy, wyzwania, priorytety w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych).

Delegacje miały także okazję wizytować kolejowe przejście graniczne pomiędzy Litwą a Białorusią (Kena Railway Station), by przyjrzeć się, jak funkcjonuje specjalny program tranzytowy z Obwodu Kaliningradzkiego do innych części Federacji Rosyjskiej, a także w jaki sposób jest zapewniona ochrona granicy zewnętrznej UE podczas przejazdu pociągów tranzytowych przez terytorium Litwy.

Obrady zakończyło podpisanie wspólnego oświadczenia Ministrów, członków Forum.

Mapa serwisu