Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.05.2018

Spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z Ministrem Spraw Wewnętrznych Kazachstanu

Spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z Ministrem Spraw Wewnętrznych Kazachstanu

W środę (23 maja br.) minister Joachim Brudziński spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych Kazachstanu Kalmukhanbetem Kassymovem, który przyjechał do Warszawy na zaproszenie szefa MSWiA. To pierwsza dwustronna wizyta kazachskiego ministra spraw wewnętrznych w Polsce.

W czasie rozmowy ministrowie poruszyli bieżące sprawy bilateralne, tematy dotyczące cyberbezpieczeństwa, zwalczania terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, w tym narkotykowej.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z udziałem Komendantaa Głównego Straży Granicznej, gen. bryg. SG Tomasza Pragi, na którym omówiono aktualne wyzwania stojące przed służbami granicznymi oraz kwestię realizacji zapisów Umowy z dnia 22 sierpnia 2016 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kazachstanu o readmisji osób.. W rozmowach tych uczestniczyła również podsekretarz stanu w MSWiA Renata Szczęch. W ramach wizyty Ministra Spraw Wewnętrznych Kazachstanu w Polsce odbyło się również spotkanie z panem Krzysztofem Kozłowskim, sekretarzem stanu w MSWIA poświęcone problematyce repatriacji.

Wcześniej minister spraw wewnętrznych Kazachstanu wziął udział w spotkaniu w Komendzie Głównej Policji, które było poświęcone zapobieganiu cyberzagrożeniom i przeciwdziałaniu terroryzmowi.

  • Minister spraw wewnętrznych Kazachstanu.
    Spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z Ministrem Spraw Wewnętrznych Kazachstanu fot. MSWiA
  • Minister Joachim Brudziński.
    Spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z Ministrem Spraw Wewnętrznych Kazachstanu fot. MSWiA
  • Delegacja Kazachstanu.
    Spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z Ministrem Spraw Wewnętrznych Kazachstanu fot. MSWiA

Mapa serwisu