Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.05.2018

„Tylko razem możemy wygrać z przestępczością transgraniczną” – w Sopocie odbył się Europejski Dzień Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Wystąpienie ministra Brudzińskiego w Sopocie.

Dzień EBCG, czyli Europejski Dzień Straży Granicznej i Przybrzeżnej, był okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w dziedzinie kontroli granicznej. W konferencji, która odbyła się 24 maja 2018 br. w Sopocie, wzięli udział m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, wiceminister Renata Szczęch, Fabrice Leggeri, dyrektor agencji Frontex, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, straży granicznych i przybrzeżnych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz eksperci z organizacji międzynarodowych.

Podczas wydarzenia organizowanego corocznie przez agencję Frontex poruszone zostały kwestie walki z nielegalną migracją. - Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przestępcy nie uznają granic państwowych – aby skutecznie z nimi walczyć musimy współpracować i koordynować działania z naszymi sąsiadami i partnerami z innych państw – powiedział minister Joachim Brudziński. Dyrektor agencji Frontex Fabrice Leggeri potwierdził, że to od dobrej współpracy państw zależy bezpieczeństwo ich mieszkańców. - Tylko razem możemy wygrać z przestępczością transgraniczną – podkreślał. Prelegenci zwracali uwagę na obszary związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic państw i wyzwaniami, które pojawiają się w tym kontekście.

Do głównych zadań agencji Frontex należy m.in. pomoc w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka oraz zapewnienie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej. W najbliższych latach Frontex planuje zdecydowane zwiększenie personelu (z około 500 pracowników zatrudnionych obecnie, do ponad 1000 w 2020 roku). Agencja dysponować będzie też własnym sprzętem i wykorzystywać go będzie w operacjach transgranicznych.

Z danych agencji Frontex, pochodzących z 21 maja 2018 r., wynika, że w kwietniu zarejestrowano 10,5 tys. nielegalnych przekroczeń granicy przez migrantów. W porównaniu do statystyki z kwietnia 2017 r. wartość ta jest niższa o jedną trzecią. Wspomniane statystyki odnoszą się do trzech głównych szlaków migracyjnych: centralnego szlaku śródziemnomorskiego (w kwietniu liczba migrantów, którzy przedostali się nim z Afryki do Włoch, spadła o 78 proc., do 2,8 tys., w porównaniu z kwietniem 2017 roku), wschodniego szlaku śródziemnomorskiego (w ubiegłym miesiącu przedostało się nim 6,7 tys. migrantów), a także śródziemnomorskiego szlaku zachodniego (liczba nielegalnych migrantów, którzy dostali się nim do Hiszpanii w kwietniu tego roku, wyniosła prawie 1,1 tys. – to o jedną czwartą więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku).

- Jestem dumny z faktu, że polska Straż Graniczna wspiera swoich partnerów w krajach, które bezpośrednio narażone są na nielegalną migrację – powiedział podczas konferencji szef MSWiA. Polscy funkcjonariusze Straży Granicznej biorą udział w misjach poza granicami naszego kraju albo w ramach misji koordynowanych przez agencję Frontex lub na podstawie umów międzynarodowych (np. z Macedonią). Jeśli chodzi o udział w misjach Frontexu, to corocznie bierze w nich udział kilkuset polskich funkcjonariuszy. W 2017 roku we wspólnych operacjach koordynowanych przez Frontex wzięło udział 314 funkcjonariuszy SG – misje były pełnione w Grecji, Bułgarii, we Włoszech, na Ukrainie, w Hiszpanii, na Węgrzech, na Słowacji, Litwie, w Chorwacji, Macedonii, Francji, Portugalii, Rumunii, Estonii, Holandii. Od początku 2018 roku do 10 maja br. we wspólnych operacjach koordynowanych przez Frontex wzięło udział 110 funkcjonariuszy SG (Grecja, Bułgaria, Włochy, Węgry, Chorwacja, Litwa, Norwegia, Austria, Rumunia, Szwecja, Ukraina). - Dbamy o bezpieczeństwo Polski, ale także naszych zagranicznych partnerów. I nadal będziemy to robić, bo od tego zależy nasze bezpieczeństwo – powiedział minister Joachim Brudziński.

Warto przypomnieć, że na początku marca 2017 r. polski rząd podpisał z szefem Frontexu umowę o stałym umiejscowieniu siedziby agencji w Polsce. Porozumienie dotyczące stałej siedziby agencji w Warszawie weszło w życie 21 listopada 2017 r.

  • Minister Joachim Brudziński i wiceminister Renata Szczęch na uroczystości w Sopocie.
    Europejski Dzień Straży Granicznej i Przybrzeżnej fot. A. Mitura / MSWiA
  • Wystąpienie ministra Brudzińskiego w Sopocie.
    Europejski Dzień Straży Granicznej i Przybrzeżnej fot. A. Mitura / MSWiA
  • Wystąpienie ministra Brudzińskiego w Sopocie.
    Europejski Dzień Straży Granicznej i Przybrzeżnej fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu