Święto weteranów - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.05.2018

Święto weteranów

Minister Kozłowski wręcza odznaczenia weteranom

We wtorek (29 maja br.) w Kielcach miały miejsce centralne obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Kraju. W uroczystości wziął udział wiceminister Krzysztof Kozłowski.

Z okazji Dnia Weterana wiceminister Krzysztof Kozłowski wręczył odznaczenia dla zasłużonych funkcjonariuszy. W tym roku odznaki honorowe „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymało 40 osób:  jeden ratownik-lekarz z Państwowej Straży Pożarnej, 9 policjantów oraz 30 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Odznaczeni zabezpieczali m.in. obiekty ambasad i konsulatów, szkolili miejscowe siły policyjne, dbali o bezpieczeństwo i porządek publiczny w rejonie działań oraz ratowali poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych. Otrzymali oni odznaczenia za zasługi podczas działań w: Afganistanie, Iraku, Pakistanie, Gruzji, Nepalu, Kosowie, Liberii, Libii oraz Bośni i Hercegowinie.

Wiceminister Krzysztof Kozłowski w trakcie uroczystości odczytał list szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego: - Dbacie o bezpieczeństwo polskich dyplomatów, zapewniacie przestrzeganie ładu i bezpieczeństwa mieszkańcom w miejscach, w których pełnicie służbę. Szkolicie także lokalne siły porządkowe i bierzecie udział w akcjach ratowniczych po przejściu kataklizmów – w tych wszystkich działaniach wykazujecie się pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Odznaczenia, które dzisiaj otrzymaliście, to jedynie namiastka naszej wdzięczności za dbanie o bezpieczeństwo naszych obywateli i partnerów zagranicznych – napisał minister Joachim Brudziński.

Funkcjonariusze służb podległych MSWiA tj.: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa (wcześniej Biura Ochrony Rządu) oraz Straży Granicznej od lat biorą udział w misjach zagranicznych. - Służyliście i nadal służycie w krajach niestabilnych, w państwach ogarniętych konfliktami, w tym także zbrojnymi. Wasza codzienna służba w tych rejonach zalicza się do grona tych najbardziej niebezpiecznych dla Waszego życia i zdrowia. Jestem niezwykle dumny z tego, że Wasza trudna i odpowiedzialna służba jest doceniana przez naszych partnerów zagranicznych, którzy wiedzą, że na polskich służbach można polegać zawsze i wszędzie – podkreślił szef MSWiA.

 W ramach wsparcia organizacji międzynarodowych oraz naszych partnerów zagranicznych polscy policjanci uczestniczyli w wielu misjach pod auspicjami ONZ m.in. w byłej Jugosławii (1992-1995), w Bośni i Hercegowinie (1996-2002), w Kosowie (1999-2008), w Gruzji (2003-2009) oraz w Liberii (2004-2018). Nasi policjanci biorą także udział misjach organizowanych pod flagą Unii Europejskiej m.in. w Macedonii (2003-2005), w Bośni i Hercegowinie (2003-2012), w Afganistanie (2007-2016), w Kosowie (od 2008 do dziś), w Gruzji (od 2008 do dziś) oraz na Ukrainie (od 2014 do dziś). Tylko w latach 2011-2016 polskich policjantów do służby w ramach kontyngentów policyjnych delegowano 956 razy, w tym w misji w Kosowie brało udział 864 policjantów, w Gruzji - 41, w Liberii - 11. W ubiegłym roku 214 polskich policjantów pełniło służbę poza granicami kraju, w tym 200 w Kosowie (przede wszystkim z Jednostki Specjalnej Polskiej Policji), 9 w Gruzji, 4 w Liberii, oraz jeden na Ukrainie. Aktualnie 107 funkcjonariuszy służy poza granicami Polski, głównie w Kosowie (100).

W najbardziej niebezpiecznych rejonach świata, tam gdzie mają swoje siedziby polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, służą funkcjonariusze SOP. W latach 2011 – 2016 Biuro Ochrony Rządu (poprzednik SOP) 1034 razy delegowało funkcjonariuszy do ochrony placówek zagranicznych. W 2017 roku odbyło się 107 takich delegacji. Funkcjonariusze realizowali zadania m.in. w takich miejscach jak: Bagdad, Irbil, Kabul, Algier, Islamabad. Dotychczas w 2018 r. około 80 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa służyło zagranicą.

Trzęsienia ziemi, powodzie, czy śnieżyce - te oraz inne kataklizmy naturalne nie są obce ratownikom z Państwowej Straży Pożarnej. Świetnie wyszkoleni, doświadczeni oraz wyposażeni w nowoczesny sprzęt polscy strażacy zawsze są gotowi do niesienia pomocy także poza granicami kraju. Tylko w latach  2013-2015 ponad 220 funkcjonariuszy PSP brało udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych poza granicami Polski. Ratownicy z PSP pomagali poszkodowanym m.in.: w Słowenii – 2014 r. -  działania ratownicze po przejściu silnych śnieżyc, w Bośni i Hercegowinie – 2014 r. - pomoc w walce ze skutkami powodzi oraz w 2015 r. w Nepalu – akcja poszukiwawczo-ratownicza po katastrofalnym trzęsieniu ziemi.

Zbierający doskonałe recenzje za swoją służbę funkcjonariusze Straży Granicznej uczestniczą w misjach na podstawie stosownych porozumień dwustronnych oraz pod auspicjami Agencji FRONTEX. W 2017 r. funkcjonariusze SG byli m.in. na 7 jednomiesięcznych misjach w Macedonii (w sumie 209 funkcjonariuszy). Na 2018 rok zaplanowano kolejnych 8 jednomiesięcznych operacji w Macedonii. Funkcjonariusze wykonują zadania na granicy macedońsko – greckiej, w szczególności polegające na zapobieganiu nielegalnemu przekroczeniu granicy poza przejściami granicznymi. Natomiast w ramach misji FRONTEX-u w 2017 r. wzięło udział 314 funkcjonariuszy SG: głównie w Grecji, Bułgarii i we Włoszech. Od początku 2018 r. we wspólnych operacjach koordynowanych przez Agencję FRONTEX wzięło udział 110 funkcjonariuszy SG.

***

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa został ustanowiony w 2011 roku. Obchodzony jest co roku 29 maja – pierwsze uroczystości odbyły się w 2012 r. Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach: misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu SG, zadań ochronnych SOP, grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Odznaka honorowa „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” jest przyznawana przez szefa MSWiA w uznaniu zasług w czasie działań poza granicami kraju.

 • Ułożone i wyeksponowane odznaki dla weteranów.
  Święto weteranów fot. MSWiA
 • Krzysztof Kozłowski oddający honory sztandarowi.
  Święto weteranów fot. MSWiA
 • Wiceminister Kozłowski podczas odegrania hymnu państwowego i podniesienia flagi.
  Święto weteranów fot. MSWiA
 • Wiceminister Krzysztof Kozłowski gratulujący odznaczonym.
  Święto weteranów fot. MSWiA
 • Odznaka wpięta w mundur weterana Policji.
  Święto weteranów fot. MSWiA
 • Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podczas przemówienia.
  Święto weteranów fot. MSWiA
 • Wiceminister Krzysztof Kozłowski podczas swojego przemówienia przy mównicy.
  Święto weteranów fot. MSWiA
 • Wiceminister Kozłowski składający wieniec z ministrem Mariuszem Błaszczakiem.
  Święto weteranów fot. MSWiA
 • Funkcjonariusze Policji stojący w szeregu.
  Święto weteranów fot. MSWiA

Mapa serwisu