Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.05.2018

25-lecie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

- Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego jest przykładem rozwiązań unikalnych w skali nie tylko europejskiej. Brana jest za wzór przez naszych zagranicznych partnerów - powiedział Joachim Brudziński podczas posiedzenia z okazji 25-lecia Komisji.

Spotkanie zbiegło się z obchodzonym 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. - Wiem, że pełnienie funkcji samorządowych to trudne zadanie, ale z drugiej strony dające ogromną satysfakcję, bo to w samorządach tkwi źródło obywatelskiej siły - podkreślił minister Joachim Brudziński. - Pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w działalność na szczeblu lokalnym, za ciężką pracę, determinację i poświęcany czas. Dzięki Wam możliwe jest rozwiązywanie wielu problemów obywateli – dodał szef MSWiA.

Pierwszy raz Polacy mogli bezpośrednio wybierać swoich włodarzy 27 maja 1990 r. Trzy lata po pierwszych wyborach samorządowych w 1993 r. do życia powołana została Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. W tym roku obchodzi 25-lecie pracy. Jest ona przykładem rozwiązań unikalnych nie tylko na skalę europejską. Dlatego traktowana jest jako wzór przez naszych partnerów z zagranicy.- Jest to miejsce otwartego dialogu, który daje możliwość wypracowania rozwiązań akceptowanych przez wszystkie strony – podkreślił Joachim Brudziński.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego działa w oparciu o zasadę równości. Każda ze stron ma taką samą liczbę przedstawicieli oraz współprzewodniczącego. Komisja jest ważną instytucją w procesie stanowienia prawa. Daje również możliwość merytorycznej dyskusji o sprawach ważnych dla obywateli. 

Zdecydowana większość prac Komisji to przykłady dobrej współpracy strony rządowej i samorządowej. Wśród wielu tysięcy rozpatrzonych przez Komisję spraw jedynie około 3 proc. stanowią projekty nieuzgodnione. Jako przykład dobrej współpracy można wskazać m.in. projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości docenia rolę samorządów. Premier Mateusz Morawiecki na Pełnomocnika do spraw Współpracy z Samorządem wyznaczył wiceministra Pawła Szefernakera. Do prac w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaproszeni zostali również przedstawiciele organizacji sołtysów.

Rząd dba również o zrównoważony rozwój wszystkich regionów, między innymi przez poprawę infrastruktury. W 2018 r. na budowę i remont dróg lokalnych przeznaczonych jest łącznie 1,3 mld zł. Jest to o 500 mln zł więcej niż było zaplanowane w budżecie. Samorządy wspierane są także w sytuacjach kryzysowych. Między innymi MSWiA udziela wsparcia w postaci promes finansowych wydawanych na niwelowanie skutków klęsk żywiołowych.

XV edycja konkursu im. prof. Michała Kuleszy

W czasie posiedzenia minister Joachim Brudziński wręczył nagrody laureatom XV edycji Konkursu im. prof. Michała Kuleszy. Uczestnicy są autorami rozpraw doktorskich i prac magisterskich poświęconych tematyce samorządowej. Nagrodę za rozprawę doktorską otrzymała Aleksandra Kania. Jej praca dotyczyła roli klastrów w budowaniu konkurencyjności regionu na przykładzie kraju związkowego Badenia-Wirtembergia oraz województwa wielkopolskiego. Sara Jagiełło nagrodzona została za pracę magisterską dotyczącą roli sekretarza gminy jako jej menadżera. Jury konkursowe doceniło też Łukasza Komorowskiego, który napisał pracę magisterską poświęconą dopłatom do lokalnego transportu zbiorowego. Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe i książkowe. Konkurs ogłaszany jest przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”.

  • Minister Joachim Brudziński oraz wiceminister Paweł Szefernaker siedzący na publiczności podczas uroczystości na Zamku Królewskim.
    25-lecie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
  • Joachim Brudziński podczas swojego wystąpienia przy mównicy.
    25-lecie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
  • Minister Joachim Brudziński przemawiający na tle biało-czerwonych flag.
    25-lecie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu