Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.05.2018

Kolejna transza promes przekazana samorządom z Małopolski

Wiceminister Krzysztof Kozłowski podczas wspólnego zdjęcia z samorządowcami, którzy otrzymali promesy.

W środę (30 maja br.) Krzysztof Kozłowski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, przekazał promesy kolejnym samorządowcom z województwa małopolskiego. Przedstawiciele 15 gmin oraz dwóch powiatów otrzymali wsparcie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na łączną kwotę ponad 18 mln zł.

Przyznane środki pomogą samorządom uporać się ze szkodami, które w infrastrukturze komunalnej spowodowały intensywne opady deszczu i silny wiatr. Chodzi głównie o remonty i odbudowę dróg gminnych i powiatowych.

Wiceminister Krzysztof Kozłowski wręczył promesy przedstawicielom gmin: Brzeźnica, Dąbrowa Tarnowska, miasto Grybów, Kamienica, Klucze, Korzenna, Koszyce, Łososina Dolna, Ochotnica Dolna, Pleśna, Poronin, Ropa, Słaboszów, Spytkowice oraz gmina Tarnów. Promesy trafiły także do powiatów gorlickiego i nowosądeckiego. – Dziś przekazane środki to ogromne wsparcie dla małopolskich samorządów. Wykorzystajcie je tak efektywnie, jak tylko to możliwie – powiedział wiceminister.

Największym beneficjentem tego rozdania promes jest gmina Łososina-Dolna, która otrzyma ponad 4 mln zł. Natomiast największym zadaniem dofinansowywanym w ramach tej transzy wsparcia jest inwestycja gminy Klucze na remont drogi gminnej ul. Kościelna Kwaśniów Górny - Kwaśniów Dolny. Wartość promesy na tę inwestycję to 2,27 mln zł.

Na zadania związane z odbudową infrastruktury komunalnej samorządowcy z woj. małopolskiego otrzymali w bieżącym roku już niemal 64 mln zł. Łącznie – dzięki środkom z trzech tur - w Małopolsce będzie realizowanych 137 zadań.

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku dzięki środkom z rezerwy celowej budżetu państwa w Małopolsce zrealizowanych zostało 325 zadań na łączną kwotę ponad 62 mln zł. W ramach tych środków wyremontowano lub odbudowano m.in. 180 km dróg gminnych i powiatowych oraz 37 przepustów, mostów i kładek. Pomoc otrzymało 99 samorządów.

Udzielając samorządom pomocy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ściśle współpracuje z wojewodami, którzy jako przedstawiciele rządu w terenie mają najlepszą wiedzę o tym, kto najbardziej ucierpiał i jakiego wsparcia potrzebuje.

  • Wiceminister Krzysztof Kozłowski przemawiający do mikrofonu na tle ścianki Wojewody Małopolskiego.
    Kolejna transza promes przekazana samorządom z Małopolski fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  • Wiceminister Kozłowski wręczający promesę samorządowcowi i gratulujący mu.
    Kolejna transza promes przekazana samorządom z Małopolski fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  • Wiceminister Krzysztof Kozłowski z wicewojewodą małopolskim Józefem Gawronem oraz samorządowcem, który otrzymał promesę.
    Kolejna transza promes przekazana samorządom z Małopolski fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Mapa serwisu