Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.06.2018

Spotkanie z Dyrektorem Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej

Spotkanie z Dyrektorem Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej

W czwartek (7 czerwca br.) wiceminister Renata Szczęch przyjęła delegację Międzynarodowego Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), której przewodniczył Michael Spindelegger, Dyrektor Generalny Centrum.

Polska jest państwem członkowskim ICMPD. Celem wizyty było wzmocnienie dialogu z kierownictwem Centrum, a także wymiana opinii na bieżące tematy z zakresu polityki migracyjnej oraz na temat wyzwań i priorytetów współpracy. Minister Szczęch wysoko oceniła współpracę w ramach ICMPD, zarówno z jego kierownictwem, państwami członkowskimi, jak i z państwami trzecimi - beneficjentami projektów. Przedstawiła także gościom priorytety polskiej współpracy międzynarodowej w zakresie migracji i azylu.

Po spotkaniu miała miejsce krótka sesja z udziałem przedstawicieli podmiotów uczestniczących w projektach realizowanych pod szyldem ICMPD: Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Departamentów Ministerstwa: Analiz i Polityki Migracyjnej, Funduszy Europejskich oraz Spraw Międzynarodowych.

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (International Center for Migration Policy Development – ICMPD) z siedzibą w Wiedniu powstało w 1993 r. Celem jego działalności jest promocja innowacyjnych, kompleksowych i zrównoważonych polityk migracyjnych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy państwowymi służbami migracyjnymi. Centrum współpracuje z szeregiem państw i organizacji międzynarodowych, a także z Komisją Europejską. Do ICMPD należy 17 państw. Polska przystąpiła do ICMPD w 2003 r. i jest obecnie jednym z najbardziej aktywnych państw członkowskich organizacji.

Mapa serwisu