Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.06.2018

Finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”

Finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”

We wtorek (12 czerwca) w budynku Senatu odbył się finał konkursu poświęconego bezpieczeństwu pożarowemu. Laureaci otrzymali nagrody z rąk Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu i Edwarda Zaremby, pełnomocnika ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. związków zawodowych.

Konkurs „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień” został zorganizowany przez Senacki Zespół Strażaków. Jego adresatami byli przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy przygotowali prace plastyczne, komiksy i filmy w różnych kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy, obecni na finale konkursu otrzymali dyplomy i upominki. Na laureatów czekały nagrody ufundowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zwycięzcy zwiedzili również Parlament, przeprowadzili symulację obrad w Sali Plenarnej Senatu oraz odbyli wizytę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Senacki Zespół Strażaków zrzesza senatorów zainteresowanych tematyka pożarniczą. Zajmuje się między innymi współpracą z zarządami Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Działa też na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej i przedstawia Senatowi odpowiednie propozycje dotyczące projektów aktów prawnych.

 • Widok na salę i zaproszonych uczestników konkursu.
  Finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”
 • Wystąpienie marszałka Stanisława Karczewskiego
  Finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”
 • Uczestnicy spotkania
  Finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”
 • Jedna z wyróżnionych prac konkursowych.
  Finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”
 • Edward Zaremba, pełnomocnik ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. związków zawodowych wręcza nagrody laureatom konkursu.
  Finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”
 • Uczestnicy konkursu
  Finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”

Mapa serwisu