Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.06.2018

Konferencja Ministrów Spraw Wewnętrznych Forum Salzburg i Bałkanów Zachodnich

Wspólne zdjęcie uczestników Forum Salzburg z wiceminister Renatą Szczęch w Bukareszcie.

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Bukareszcie odbywa się Konferencja Ministrów Spraw Wewnętrznych Forum Salzburg (FS) i Bałkanów Zachodnich organizowana w ramach rumuńskiej prezydencji w tym gremium. Polskę reprezentuje Podsekretarz Stanu w MSWiA Renata Szczęch.

Węgry, Polska i Rumunia stanowią tzw. trio prezydencji, wskazując najważniejsze priorytety w zakresie wzmacniania współpracy państw członkowskich FS oraz państw Bałkanów Zachodnich w kwestiach migracyjno-azylowych, ochrony granic i walki z handlem i przemytem ludzi, jak również w kwestiach walki z przestępczością międzynarodową. Konferencje Ministerialne Forum Salzburg organizowane są co pół roku przez kolejne państwa członkowskie Forum Salzburg sprawujące półroczne prezydencje. W poprzednim półroczu prezydencję sprawowała Polska.

Państwami członkowskimi Forum Salzburg są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Słowenia. Od 2007 roku powołana została również Grupa Przyjaciół Forum Salzburg, do której należą kraje Bałkanów Zachodnich oraz Mołdawia.

Forum Salzburg jest jedną z ważniejszych dla Polski nieformalnych inicjatyw międzynarodowych w obszarze spraw wewnętrznych. Do priorytetowych dziedzin współpracy Forum Salzburg należą: współpraca policyjna, współpraca w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, polityka azylowa oraz wymiana poglądów w sprawach dotyczących UE.

Mapa serwisu