Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.06.2018

Ponad 285 mln zł dofinansowania dla jednostek OSP

Przemawia wiceminister Zieliński. Obok minister Henryk Kowalczyk, gen. bryg Leszek Suski., Komendant Główny PSP i wiceprezes NFOŚiGW.

Henryk Kowalczyk, minister środowiska, Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Anna Król, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformowali w piątek (15 czerwca br.) o programie wsparcia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy-ochotnicy otrzymają w tym roku ponad 285 mln zł dofinansowania na zakup sprzętu.

Wiceminister Jarosław Zieliński podziękował szefowi resortu środowiska oraz wiceprezes NFOŚiGW za współpracę przy tworzeniu programu dofinansowania dla jednostek OSP. – Dzięki naszej współpracy mogliśmy skoordynować działania i zintegrować źródła finansowania. To powoduje, że możemy kupić więcej sprzętu – powiedział.

W ramach wartego ponad 285 mln zł programu wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych zostaną zakupione m.in. 382 wozy bojowe. Do rąk strażaków-ochotników trafią także m.in. łodzie ratownicze oraz nowoczesny sprzęt ratowniczy.  - Te 382 pojazdy przeznaczone dla jednostek OSP mają już zapewnione kompletne finansowanie. To niezwykle ważne dla strażaków-ochotników, gdyż nie muszą już zabiegać o dalsze środki. Dzięki naszym wspólnym staraniom rekordowa ilość pojazdów trafi do OSP – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

Anna Król, wiceprezes NFOŚiGW, podkreśliła, że konsekwentnie prowadzona współpraca obu resortów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz oddziałami regionalnymi umożliwi szybkie ogłoszenie naboru wniosków i tym samym w ciągu kilku miesięcy do jednostek OSP trafią nowe pojazdy oraz inny potrzebny sprzęt ratowniczy. - W tym programie ułatwiono nabory wniosków. Będą się odbywały w oddziałach wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska co ułatwi strażakom-ochotnikom składanie wniosków – zaznaczyła wiceprezes Anna Król.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił ważną rolę samorządów w tym programie. Samorządy przekazały, jako wkład własny, ponad 115 mln zł. Ponad 100 mln zł pochodzi z NFOŚiGW oraz oddziałów wojewódzkich Funduszu, natomiast 52 mln zł zostały przekazane przez MSWiA w ramach dotacji na wspieranie jednostek OSP. Wiceminister zachęcił także samorządy do tego, aby w swoich przyszłorocznych budżetach zaplanowały wydatki związane ze wzmacnianiem potencjału podległych sobie jednostek OSP. – Będziemy realizować ten program również w przyszłym roku – zapewnił wiceminister Jarosław Zieliński. 

Obecny na spotkaniu gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej wspomniał o niezwykle istotnym znaczeniu jednostek OSP w krajowym systemie ratowniczym. – W zeszłym roku spośród ponad 520 tys. interwencji strażaków, aż połowa została przeprowadzona przez strażaków-ochotników – powiedział.

Oprócz wsparcia dla jednostek OSP, w tym roku, w ramach współpracy resortów spraw wewnętrznych i administracji z ministerstwem środowiska oraz NFOŚiGW również do funkcjonariuszy PSP trafi ponad 70 mln zł na zakup pojazdów. - Żeby straż pożarna mogła działać skutecznie potrzebuje sprzętu, a zwłaszcza pojazdów ratowniczych – podsumował wiceminister Jarosław Zieliński.

 • Minister Zieliński na zbliżeniu.
  Ponad 285 mln zł dofinansowania dla jednostek OSP fot. A. Mitura / MSWiA
 • Przemawia minister Kowalczyk.
  Ponad 285 mln zł dofinansowania dla jednostek OSP fot. A. Mitura / MSWiA
 • Przemawia Komendant Główny PSP.
  Ponad 285 mln zł dofinansowania dla jednostek OSP fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu