Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.06.2018

Spotkanie z unijnym komisarzem ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego

Widok z boku na uczestników spotkania przy stole.

W poniedziałek (18 czerwca) w MSWiA odbyło się spotkanie wiceminister Renaty Szczęch z Christosem Stylianidesem, komisarzem Unii Europejskiej odpowiedzialnym za pomoc humanitarną i zarządzanie kryzysowe.

Głównym tematem dyskusji było działanie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Rozmówcy omówili zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany w funkcjonowaniu tego mechanizmu. Dotyczą one między innymi utworzenia nowej europejskiej rezerwy ratowniczej „rescEU”.

Wiceminister Szczęch podkreśliła zaangażowanie polskich służb ratowniczych w międzynarodowe akcje prowadzone w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz wskazała na potrzebę dalszej dyskusji na temat jego funkcjonowania.

Christos Stylianides jest odpowiedzialny za unijną pomoc ofiarom katastrof spowodowanych przez człowieka i klęsk żywiołowych na całym świecie. UE należy do największych dawców pomocy humanitarnej na świecie. Środki, które na to przeznacza stanowią ok. 1 proc. jej budżetu.

  • Wiceminister Renata Szczęch i przedstawiciele MSWiA.
    Spotkanie z unijnym komisarzem ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego fot. MSWiA
  • Komisarz Christos Stylianides.
    Spotkanie z unijnym komisarzem ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego fot. MSWiA
  • Widok z boku na uczestników rozmowy przy stole. Na ścianie godło Polski.
    Spotkanie z unijnym komisarzem ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego fot. MSWiA

Mapa serwisu