Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.06.2018

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Minister Szefernaker na posiedzeniu KWRiST

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker wraz z Wojciechem Długoborskim, wiceburmistrzem Chojna reprezentującym Unię Miasteczek Polskich, współprzewodniczył czerwcowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przedstawiciele Komisji wysłuchali informacji Krajowego Biura Wyborczego na temat przygotowań do wyborów samorządowych, a także informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie suszy. Ponadto zaopiniowano niemal 30 projektów aktów prawnych, w tym między innymi: projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie, projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii nowelizującego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 17 lipca.

  • Minister Szefernaker na obradach KWRiST
    Posiedzenie KWRiST fot. A. Mitura / MSWiA
  • Wystąpienie jednej z członków komisji.
    Posiedzenie KWRiST fot. A. Mitura / MSWiA
  • Szerokie ujęcie sali, na której odbywa się posiedzenie.
    Posiedzenie KWRiST fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu