Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.06.2018

Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej i Austrii w Budapeszcie

Minister Joachim Brudziński w Budapeszcie.

Aktualna sytuacja migracyjna w regionie Bałkanów Zachodnich i kwestie związane z zarządzaniem granicami w Europie były tematami spotkania ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej (V4), które odbyło się we wtorek (26 czerwca br.) w Budapeszcie. W spotkaniu, oprócz ministra Joachima Brudzińskiego i wiceminister Renaty Szczęch, wzięli udział szefowie resortów spraw wewnętrznych z Czech, Słowacji, Węgier (V4), a także Austrii.

- Dzisiejsze spotkanie było bardzo owocne – podsumowaliśmy dotychczasową prezydencję węgierską i wysłuchaliśmy prezentacji na kolejną prezydencję Słowacji w ramach V4 oraz planów Austrii dotyczących jej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – podkreślił minister Joachim Brudziński po spotkaniu.

Jednym z tematów omówionych przez uczestników spotkania była sytuacja migracyjna w regionie Bałkanów Zachodnich. To właśnie przez ten rejon przechodzą główne szlaki migracyjne do Unii Europejskiej – ministrowie przypomnieli, że niezbędna jest dalsza bezpośrednia pomoc dla państw z tego regionu Europy. Taką deklarację przyjęli także szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej i Austrii na spotkaniu, które odbyło się 21 czerwca w Budapeszcie. Jak zaznaczył minister Joachim Brudziński, obecnie najlepszą formą współpracy są wspólne dwustronne lub wielostronne operacje prowadzone na granicach przez służby z Bałkanów Zachodnich wspólnie z funkcjonariuszami oddelegowanymi z innych państw. Przykładem może być współpraca polskich i macedońskich służb granicznych na granicy macedońsko-greckiej, realizowana już od 2016 r. Działania na Bałkanach Zachodnich powinny być prowadzone również przy udziale i wsparciu Frontexu.

Szef polskiego MSWiA podkreślił podczas spotkania, że zdaniem Polski tematyce migracyjnej należy nadać priorytetowy charakter. Dlatego nasz kraj podejmuje działania, które pozwolą osiągnąć porozumienie w ramach reformy Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (WESA). Zdaniem ministra Joachima Brudzińskiego wspólnym zadaniem państw powinno być całkowite odzyskanie kontroli nad przepływami migracyjnymi w ramach UE. Jak zaznaczył, Polska popiera propozycje, które zmierzają do ograniczenia niekontrolowanego napływu migrantów poprzez uszczelnienie procedur azylowych, wzmocnienie sankcji wobec migrantów oraz powiązanie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego z zarządzaniem ochroną granic. – Droga, jaką od początku podjęła Grupa Wyszehradzka w sprawie migrantów okazała się drogą słuszną, a cele, jakie wtedy stawialiśmy pokazują dziś, że kraje V4 miały rację – powiedział minister Joachim Brudziński.

Zarówno przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej, jak i Minister Spraw Wewnętrznych Austrii, zgodnie podkreślali, że w zakresie polityki migracyjnej kluczowe jest wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych, a także podejmowanie działań poza Unią Europejską (w państwach pochodzenia i tranzytu migrantów). To właśnie te działania pozwolą stworzyć trwałe rozwiązania i odporność na ewentualne przyszłe sytuacje kryzysowe związane z migracjami. - Głos Słowacji i Austrii jest dla mnie niezwykle ważny, bo po raz kolejny podkreśla słuszność tych wszystkich działań, które mogą zabezpieczyć przyszłość Unii Europejskiej przed niekontrolowanym napływem migrantów – zaznaczył minister Joachim Brudziński. Jak podkreślono, niezbędne jest wzmocnienie wysiłków na rzecz kompleksowego wsparcia uchodźców w regionach ich pochodzenia. W ostatnich latach Polska również zdecydowanie zwiększyła skalę swojego wsparcia w tym zakresie.

Podczas spotkania podsumowano m.in. węgierską prezydencję w V4. Prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej na kolejny rok (lipiec 2018 – czerwiec 2019) obejmie Słowacja, dlatego w trakcie spotkania w Budapeszcie zaprezentowano program słowackiego przewodnictwa. Przedstawiony został także program prezydencji Austrii w Radzie UE (lipiec – grudzień 2018).

  • Minister Joachim Brudziński oraz wiceminister Renata Szczęch podczas wspólnego zdjęcia z ministrami spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Austrii.
    Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej i Austrii w Budapeszcie fot. MSWiA
  • Szef MSWiA podczas konferencji prasowej w Budapeszcie.
    Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej i Austrii w Budapeszcie fot. MSWiA
  • Minister Joachim Brudziński składa kwiaty pod pomnikiem polskiej solidarności i pomocy dla Węgier podczas rewolucji 1956 roku.
    Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej i Austrii w Budapeszcie fot. MSWiA

Mapa serwisu