Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.06.2018

Wiceszef MSWiA o rozwiązaniach dla gminy Ostrowice w Sejmie

Wiceminister Paweł Szefernaker na sejmowej ambonie.

Wyjątkowo trudna sytuacja finansowa Ostrowic (woj. zachodniopomorskie) sprawiła, że konieczne było przygotowanie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla tej gminy. - Samorząd jest dziś bezbronny wobec długów, które rosną lawinowo – powiedział w Sejmie wiceminister Paweł Szefernaker podczas pierwszego czytania specjalnej ustawy dotyczącej sytuacji Ostrowic.

Gmina Ostrowice w województwie zachodniopomorskim jest jedną z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce i nie ma jakiejkolwiek możliwości spłaty tego długu. - Rząd postanowił nie przymykać na tę sytuację oczu, tylko rozwiązać problem, który narastał przez lata – powiedział dziś w Sejmie wiceminister Paweł Szefernaker. Wiceszef MSWiA przedstawił posłom założenia ustawy przygotowanej dla Ostrowic. Zgodnie z propozycją 1 stycznia 2019 r. gmina Ostrowice zostanie zniesiona rozporządzeniem Rady Ministrów, a jej dotychczasowy obszar zostanie włączony do ustalonych sąsiednich gmin lub gminy. Nastąpi to po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. W dniu wejścia w życie ustawy organy gminy Ostrowice ulegną rozwiązaniu. Wygasną także mandaty wójta oraz radnych.

- Nie powinno być samorządów lokalnych, które doprowadzają gminę do takiej sytuacji, jak w Ostrowicach – powiedział w Sejmie wiceminister Paweł Szefernaker. Gmina albo gminy, które nabędą mienie Ostrowic, nie będą ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania. Za zobowiązania gminy Ostrowice, powstałe przed jej zniesieniem, odpowiedzialność poniesie Skarb Państwa, reprezentowany przez wojewodę zachodniopomorskiego – podkreślenia wymaga fakt, że Skarb Państwa nie przejmie długu, ale zobowiązania Ostrowic.

- Samorząd dziś jest bezbronny wobec długów, które rosną lawinowo. Potrzebne są przepisy, które dadzą nowe narzędzia i kompetencje wojewodzie oraz Prokuratorii Generalnej – powiedział wiceszef MSWiA. Propozycja zawarta w ustawie przewiduje także, że gminy, do których zostanie włączony obszar Ostrowic, nabędą wszystkie prawa wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych wcześniej wydanych aktów administracyjnych.

- Intencją rządu jest rozwiązanie problemu, a nie tworzenie precedensu dla zadłużających się gmin. Sytuacja ostatnich lat wskazuje, że problem zadłużania się gmin w instytucjach parabankowych jest coraz bardziej powszechny – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker. Zaproponowane rozwiązania stworzą podstawy prawne umożliwiające zniesienie gminy i włączenie jej obszaru do sąsiednich jednostek samorządowych, bez jednoczesnego przenoszenia na nie ciężaru spłaty zaciągniętych przez Ostrowice zobowiązań.

Jak informowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, stan zadłużenia gminy Ostrowice na koniec 2016 r. wynosił 360,8 % planowanych dochodów, a na koniec 2017 r. 437,3 %. Izba nie widziała żadnych perspektyw finansowych na realizowanie przez gminę inwestycji, a co za tym idzie na rozwój gospodarczy i społeczny. Ze względu na olbrzymie zadłużenie, w styczniu 2016 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów w Ostrowicach ustanowiono Zarząd Komisaryczny.

Dziś, po pierwszym czytaniu, Sejm skierował projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

  • Wiceminister Paweł Szefernaker podający rękę ministrowi spraw zagranicznych Jackowi Czaputowiczowi.
    Wiceszef MSWiA o rozwiązaniach dla gminy Ostrowice w Sejmie fot. A. Mitura / MSWiA
  • Paweł Szefernaker siedzący na miejscach ministerialnych w Sejmie podczas zadawania pytań przez posłów.
    Wiceszef MSWiA o rozwiązaniach dla gminy Ostrowice w Sejmie fot. A. Mitura / MSWiA
  • Wiceminister Szefernaker przemawiający na mównicy sejmowej.
    Wiceszef MSWiA o rozwiązaniach dla gminy Ostrowice w Sejmie fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu