Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.06.2018

Wizyta wiceministra Pawła Szefernakera w Berlinie

Wiceminister Paweł Szefernaker podczas konferencji w Berlinie.

W dniu 28 czerwca br. sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker złożył wizytę w Berlinie, w czasie której spotkał się z pełnomocnikiem niemieckiego rządu ds. wysiedlonych i mniejszości narodowych, a także uczestniczył w konferencji poświęconej stosunkom polsko-niemieckim, zorganizowanej przez Fundację Konrada Adenauera oraz Ambasadę RP w Niemczech w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwszym punktem wizyty było – na zaproszenie strony niemieckiej - spotkanie w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z pełnomocnikiem niemieckiego rządu ds. wysiedlonych i mniejszości narodowych Berndem Fabritiusem. Wiceministrowi Pawłowi Szefernakerowi towarzyszył podsekretarz stanu w MEN Maciej Kopeć. Głównym tematem rozmów były przygotowania do wznowienia prac polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu.

Spotkanie w Berlinie było kontynuacją rozmów, jakie polscy ministrowie prowadzili z Berndem Fabritiusem, który towarzyszył prezydentowi Niemiec Frankowi-Walterowi Steinmeierowi podczas jego ostatniej wizyty w Polsce (6 czerwca br.).

Wieczorem minister Paweł Szefernaker uczestniczył wspólnie z ambasadorem RP w Berlinie Andrzejem Przyłębskim w organizowanej przez  Fundację Konrada Adenauera konferencji pt. „1918-2018: Przeszłość i przyszłość stosunków polsko-niemieckich 100 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości". Dyskusje dotyczyły podsumowania 100 lat stosunków polsko-niemieckich oraz perspektyw ich rozwoju. Wiceminister Paweł Szefernaker zabrał głos w  czasie panelu na temat przyszłości wzajemnych relacji Polski i Niemiec.

  • Paweł Szefernaker mówi do mikrofonu podczas panelu konferencyjnego.
    Wizyta wiceministra Pawła Szefernakera w Berlinie fot. Ambasada RP w Berlinie
  • Wnętrze sali konferencyjnej.
    Wizyta wiceministra Pawła Szefernakera w Berlinie fot. Ambasada RP w Berlinie
  • Prelegenci siedzący na fotelach podczas konferencji.
    Wizyta wiceministra Pawła Szefernakera w Berlinie fot. Ambasada RP w Berlinie

Mapa serwisu