Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.07.2018

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker wraz z Wojciechem Długoborskim, wiceburmistrzem Chojna reprezentującym Unię Miasteczek Polskich, współprzewodniczył lipcowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przedstawiciele Komisji wysłuchali informacji Krajowego Biura Wyborczego na temat przygotowań do wyborów samorządowych. Ponadto zaopiniowano niemal 20 projektów aktów prawnych, w tym między innymi: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu, projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa oraz projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

W posiedzeniu wzięli również udział stażyści Letniej Akademii MSWiA. Uczestnicy tego programu zdobywają nowe kompetencje, poszerzają swoją wiedzę i poznają funkcjonowanie administracji publicznej.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 29 sierpnia.

 • Wiceminister Paweł Szefernaker współprzewodniczy posiedzeniu.
  Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
 • Uczestniczka posiedzenia podczas swojej wypowiedzi.
  Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
 • Uczestnicy posiedzenia siedzący przy stołach.
  Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
 • Wiceminister Paweł Szefernaker zwracający się do współprzewodniczącego ze strony samorządowej.
  Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
 • Piotr Woźny wypowiadający się na posiedzeniu.
  Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
 • Uczestniczka powiedzenia podczas wypowiedzi do mikrofonu.
  Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu