Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.07.2018

Ponad 26 mln zł dla samorządów z Mazowsza

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński wręczył we wtorek kolejne promesy dla 18 samorządów z województwa mazowieckiego. Środki w kwocie ponad 26 mln zł pozwolą na remont i odbudowę zniszczonych przez intensywne opady deszczu dróg, przepustów oraz mostu.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości przychodzi z pomocą wtedy, kiedy jest taka potrzeba - kiedy są zniszczenia i obywatele oraz samorządy potrzebują tej pomocy. Jesteśmy gotowi, żeby natychmiast uruchamiać takie środki – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Wsparcia finansowego z budżetu państwa otrzymało 14 gmin i 4 powiaty z Mazowsza na łączną kwotę prawie 26 mln 300 tys. zł. Dzięki przyznanym w tej turze promesom dla województwa mazowieckiego uda się zrealizować łącznie 50 zadań. Razem z poprzednimi transzami promes z tego roku to już 113 zadań. Od początku roku samorządy z województwa mazowieckiego otrzymały już promesy na łączną kwotę ponad 77 mln zł.

Przyznane środki pomogą samorządom uporać się ze szkodami, jakie m.in. w tym i w ubiegłym roku w infrastrukturze komunalnej spowodowały intensywne opady deszczu. Chodzi głównie o remonty, przebudowę i odbudowę dróg m.in. w miejscowości Skowronki, Gołębiów i Strzałki (powiat grójecki) czy gminach Mokobody i Mordy. W realizowanych zadaniach znajdują się również odbudowa mostu w miejscowości Trojanów oraz przepustów w miejscowościach: Grębki i Jabłonna Lacka.

Największym zadaniem dofinansowywanym w tym rozdaniu promes dla Mazowsza jest inwestycja powiatu białobrzeskiego dotycząca odbudowy drogi powiatowej Stromiec - Wyborów na długości prawie 6 kilometrów. Na realizacje tego zadania przyznana została promesa w kwocie 1,5 mln zł.

Udzielając samorządom pomocy, MSWiA ściśle współpracuje z wojewodami, którzy jako przedstawiciele rządu w terenie, mają lepszą wiedzę o tym, kto najbardziej ucierpiał i jakiego wsparcia potrzebuje.

Dzięki wsparciu finansowemu z rezerwy celowej budżetu państwa w ubiegłym roku na Mazowszu zrealizowanych zostało 39 zadań, na łączną kwotę ponad 27 mln zł. W ramach tych środków odbudowano 57,6 km dróg gminnych i powiatowych, 135 przepustów drogowych oraz 2 mosty w powiecie garwolińskim i gminie Brochów.

Łącznie w zeszłym roku do 453 samorządów w całym kraju trafiło wsparcie w kwocie 333,4 mln zł. Pozwoliło to na realizację blisko 1,2 tys. zadań.

 

 • Wiceminister Jarosław Zieliński podczas swojej wypowiedzi do mikrofonu.
  Ponad 26 mln zł dla samorządów z Mazowsza fot. A. Mitura / MSWiA
 • Wiceszef MSWiA podczas wystąpienia widoczny zza głów siedzących.
  Ponad 26 mln zł dla samorządów z Mazowsza fot. A. Mitura / MSWiA
 • Wiceminister oraz wicewojewoda mazowiecki wręczający promesy.
  Ponad 26 mln zł dla samorządów z Mazowsza fot. A. Mitura / MSWiA
 • Wiceminister Jarosław Zieliński podający rękę samorządowcowi.
  Ponad 26 mln zł dla samorządów z Mazowsza fot. A. Mitura / MSWiA
 • Wspólne zdjęcie wiceministra Jarosława Zielińskiego z przedstawicielką samorządu, która otrzymała promesę.
  Ponad 26 mln zł dla samorządów z Mazowsza fot. A. Mitura / MSWiA
 • Wiceszef MSWiA siedzący podczas przemówienia wicewojewody mazowieckiego.
  Ponad 26 mln zł dla samorządów z Mazowsza fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu