Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.07.2018

Uczczono pamięć poległych na służbie funkcjonariuszy Policji

W czwartek (19 lipca br.) nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, w obecności Rodzin, uczcił pamięć funkcjonariuszy, którzy polegli na służbie.

W budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej w Warszawie znajduje się szczególne miejsce. To Tablica Pamięci poświęcona poległym na służbie policjantom. Widnieje na niej już 118 nazwisk tragicznie zmarłych funkcjonariuszy. Jest świadectwem tego, że policjanci nieustannie narażają własne życie, dbając o bezpieczeństwo naszych obywateli.

Podczas dzisiejszej uroczystości nadinsp. Jarosław Szymczyk upamiętnił pięcioro tragicznie zmarłych funkcjonariuszy: st. sierż. Magdalenę Dolębską, podkom. Mariusza Koziarskiego, mł. insp. Piotra Tomkiewicza, st. post. Tomasza Trejtę oraz asp. Jakuba Brysza.

Przebieg służby Poległych Policjantów zapisywany jest na Kartach Pamięci. Umieszczane są w Księdze Pamięci, a także są przekazywane ich Rodzinom i macierzystym jednostkom Policji. Jest to wyraz pamięci o funkcjonariuszach, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca.

***

Podkomisarz Mariusz Koziarski był instruktorem w Zespole Szkoleniowo-Bojowym Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu. 2 grudnia 2017 r. poległ w trakcie wymiany ognia z groźnymi i uzbrojonymi bandytami rabującymi bankomat w Wiszni Małej. 

Starszy sierżant Magdalena Dolębska była funkcjonariuszką Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie. 18 października 2017 r. pełniła obowiązki służbowe w miejscowości Łopiennik. Na oznakowany samochód policyjny (z włączonymi sygnałami świetlnymi) najechał inny pojazd. W wyniku wypadku st. sierż. Magdalena Dolębska zmarła w szpitalu.

Młodszy inspektor Piotr Tomkiewicz był komendantem Komisariatu Policji w Szprotawie. Zmarł 16 marca 2017 r. w wyniku obrażeń doznanych w wypadku drogowym. Radiowóz, w którym jechał mł. insp. Piotr Tomkiewicz brał udział w pościgu za sprawcą przestępstwa.

Starszy posterunkowy Tomasz Trejta był policjantem w służbie przygotowawczej. Pełnił obowiązki służbowe w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Kłomnicach. Zginał 21 listopada 2013 r. W pojazd, którym kierował st. post. Tomasz Trejta z ogromną prędkością wjechał inny samochód.

Aspirant Jakub Brysz pełnił służbę w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Krakowie. 23 maja 2017 r. w trakcie szkolenia specjalistycznego w wykonywaniu prac podwodnych stracił przytomność, a następnie zmarł.

  • Rodziny poległych na służbie przy Tablicy Pamięci.
    Uczczono pamięć poległych na służbie funkcjonariuszy Policji fot. A. Mitura / MSWiA
  • oddanie czci pod Tablicą Pamięci poległych na służbie.
    Uczczono pamięć poległych na służbie funkcjonariuszy Policji fot. A. Mitura / MSWiA
  • zdjęcie grupowe biorących udział w uroczystości uczczenia pamięci poległych na służbie policjantów.
    Uczczono pamięć poległych na służbie funkcjonariuszy Policji fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu