Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.07.2018

Służby dbają o bezpieczeństwo turystów. Dziś podsumowały półmetek wakacji

Wiceminister Jarosław Zieliński podczas wystąpienia.Podczas pierwszego miesiąca tegorocznych wakacji odbyło się blisko tysiąc obozów harcerskich. Wszystkie zostały skontrolowane przez policjantów i strażaków. Dziś, podczas posiedzenia Rady do spraw Ratownictwa, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców i turystów podsumowały półmetek wakacyjnego wypoczynku. Harcerze zwrócili m.in. uwagę na dobrą współpracę z Policją i Państwową Strażą Pożarną.

- Od początku wakacji nasze służby odwiedziły ok. tysiąc obozów harcerskich. Policja dokonała prawie 5,5 tys. kontroli autokarów przewożących młodzież na wypoczynek. Jest bezpieczniej niż w ubiegłych latach – powiedział w trakcie posiedzenia Rady wiceminister Jarosław Zieliński. Podczas spotkania przedstawiciele m.in. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, organizacji harcerskich, a także WOPR, GOPR i TOPR, podsumowali pierwszy miesiąc wakacji w kontekście bezpieczeństwa na drogach, nad wodą, w górach i na obozach harcerskich.

Dla dzieci i młodzieży, a także pozostałych turystów, wakacje to przede wszystkim czas wypoczynku. Jednak dla służb to czas wytężonej pracy. Policjanci dbają m.in. o bezpieczeństwo osób przebywających nad kąpieliskami. Podobnie jak w zeszłym roku, służbę w komisariatach i komórkach wodnych pełni 150 policjantów. Na czas tegorocznych wakacji powołano ponadto 78 „sezonowych komórek”, w których służy 366 policjantów. Niestety apele o rozwagę nad wodą nie zawsze przynoszą skutek – w czasie pierwszego miesiąca wakacji utonęło bowiem 58 osób (o 3 mniej, niż w zeszłym roku).

Aby zapewnić wszystkim bezpieczny dojazd i powrót z miejsc wypoczynku, policjanci kontrolują też stan techniczny autokarów. Dzięki ich pracy tylko w ostatnim miesiącu udało się skontrolować prawie 5,5 tys. tego rodzaju pojazdów. Między innymi to przełożyło się na zmniejszenie liczby wypadków, do których doszło na polskich drogach – przez pierwszy miesiąc wakacji Policja odnotowała 2903 wypadki, a więc o ponad 12 procent mniej, niż w analogicznym okresie 2017 roku. Mniej było także osób zabitych (232, czyli o niemal 12 procent mniej), a także rannych (3574, czyli o prawie 13 procent mniej) w porównaniu z zeszłym rokiem.

Podczas spotkania harcerze, m.in. z ZHP i ZHR, zwracali uwagę na ważną rolę porozumienia podpisanego przez organizacje harcerskie z Policją i Państwową Strażą Pożarną. Dzięki niemu usprawniona została m.in. łączność między obozami harcerskimi i służbami. Policjanci i strażacy mogli też skuteczniej kontrolować pod względem bezpieczeństwa wszystkie wakacyjne obozy, które odbyły się lub trwają obecnie. - Bardzo mnie cieszy to, że dobrze ułożyła się współpraca pomiędzy organizatorami wypoczynku, a więc organizacjami harcerskimi, i służbami państwowymi i ratowniczymi – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński. Jako przykład podać można fakt, że PSP przekazała organizatorom obozów 250 radiotelefonów w celu skuteczniejszej komunikacji ze służbami.

Harcerze podkreślali też, że strażacy i policjanci przynajmniej raz odwiedzili każdy z prawie tysiąca obozów, które odbyły się lub odbywają się obecnie na terenie całej Polski. Wszyscy zgodnie przyznali, że ta współpraca podniosła bezpieczeństwo uczestników obozów, a harcerze uzyskali stały kontakt ze służbami i najświeższe informacje o zagrożeniach. Tylko w przypadki sześciu obozów konieczna była ewakuacja ich uczestników ze względu na złe warunki pogodowe. Harcerze szacują, że w te wakacje w obozach weźmie udział łącznie ok. 70 tys. uczestników.

Przedstawiciele GOPR, TOPR oraz WOPR także przedstawili rezultaty pomocy niesionej turystom przez ratowników podczas trwających wakacji. Jacek Dębicki, naczelnik GOPR, wskazał m.in., że ratownicy z jego formacji interweniowali w górach 206 razy w czerwcu i 229 razy w lipcu, pomagającym tym samym ponad 400 osobom. Tymczasem TOPR tylko w ostatnim miesiącu przeprowadziło 105 akcji.

 • Wiceminister Jarosław Zieliński i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej siedzący przy stole podczas posiedzenia.
  Służby dbają o bezpieczeństwo turystów. Dziś podsumowały półmetek wakacji fot. MSWiA
 • Przedstawiciele służb podczas posiedzenia.
  Służby dbają o bezpieczeństwo turystów. Dziś podsumowały półmetek wakacji fot. MSWiA
 • Przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego siedzący przy stole w czerwonych podkoszulkach.
  Służby dbają o bezpieczeństwo turystów. Dziś podsumowały półmetek wakacji fot. MSWiA
 • Przedstawiciele Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podczas spotkania w niebieskich podkoszulkach.
  Służby dbają o bezpieczeństwo turystów. Dziś podsumowały półmetek wakacji fot. MSWiA
 • Wiceminister Jarosław Zieliński oraz generał Leszek Suski podczas wspólnej konferencji prasowej.
  Służby dbają o bezpieczeństwo turystów. Dziś podsumowały półmetek wakacji fot. MSWiA
 • Wiceminister Jarosław Zieliński przemawiający podczas konferencji.
  Służby dbają o bezpieczeństwo turystów. Dziś podsumowały półmetek wakacji fot. MSWiA
 • Konferencja prasowa z udziałem Jarosława Zielińskiego i Leszka Suskiego.
  Służby dbają o bezpieczeństwo turystów. Dziś podsumowały półmetek wakacji fot. MSWiA
 • Generał Leszek Suski podczas swojej wypowiedzi.
  Służby dbają o bezpieczeństwo turystów. Dziś podsumowały półmetek wakacji fot. MSWiA
 • Wypowiedź przedstawiciela harcerzy podczas konferencji prasowej.
  Służby dbają o bezpieczeństwo turystów. Dziś podsumowały półmetek wakacji fot. MSWiA

Mapa serwisu