Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.07.2018

Promesy na ponad 32 mln zł dla samorządów z województwa świętokrzyskiego

Wiceminister Jarosław Zieliński na wręczeniu promes w Kielcach

W środę (25 lipca br.) w Kielcach wiceminister Jarosław Zieliński wręczył promesy przedstawicielom gmin i powiatów z województwa świętokrzyskiego, które ucierpiały na skutek klęsk żywiołowych. Wiceszef MSWiA spotkał się również z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Wiceminister Jarosław Zieliński przekazał dla 37 świętokrzyskich samorządów (30 gmin i 7 powiatów) kolejne w tym roku promesy – tym razem na kwotę 32 mln 600 tys. zł. Dzięki przyznanym w tej turze promesom w regionie uda się zrealizować łącznie 135 zadań.

- Sprawne i odpowiedzialne państwo musi przychodzić z pomocą tym, którzy tej pomocy potrzebują. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie pozostawia obywateli ani samorządów bez wsparcia i pomocy – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński w Kielcach.

Największym zadaniem, dofinansowywanym w tym rozdaniu promes, jest inwestycja gminy Raków dotycząca przebudowy drogi w miejscowości Szumsko Kolonia na odcinku o długości 1,2 km. Na realizację tego zadania przyznana została promesa w kwocie prawie miliona zł. Promesę na niemal 5,2 mln zł na realizację 11 zadań otrzymała gmina Busko-Zdrój.

Przyznane środki pomogą samorządom uporać się ze szkodami, jakie w infrastrukturze komunalnej spowodowały intensywne opady deszczu. Chodzi głównie o remonty, przebudowę i odbudowę dróg.

Dzięki przyznanym w tym roku środkom 59 jednostek samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego zrealizuje łącznie z poprzednimi transzami 345 zadań.

- W skali całego kraju w tym roku na odbudowę infrastruktury komunalnej, przeznaczyliśmy około 700 mln zł. To bardzo duża kwota, dla prawie 500 samorządów - gmin i powiatów - z czego będzie zrealizowanych blisko 1,6 tys. inwestycji – zaznaczył wiceszef MSWiA.

Udzielając samorządom pomocy, MSWiA ściśle współpracuje z wojewodami, którzy jako przedstawiciele rządu w terenie, mają lepszą wiedzę o tym, kto najbardziej ucierpiał i jakiego wsparcia potrzebuje.

Podczas wizyty, wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się również z policjantami z Kielc. Wiceszef MSWiA złożył funkcjonariuszom życzenia z okazji Święta Policji. 

 • wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego
  Promesy na ponad 32 mln zł dla samorządów z województwa świętokrzyskiego fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
 • Wiceminister Jarosław Zieliński wręcza promesy
  Promesy na ponad 32 mln zł dla samorządów z województwa świętokrzyskiego fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
 • Wspólne grupowe zdjęcie po rozdaniu promes.
  Promesy na ponad 32 mln zł dla samorządów z województwa świętokrzyskiego fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
 • Rozdanie promes w Kielcach.
  Promesy na ponad 32 mln zł dla samorządów z województwa świętokrzyskiego fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
 • Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
  Promesy na ponad 32 mln zł dla samorządów z województwa świętokrzyskiego fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
 • Grupowe zdjęcie po rozdaniu promes z wiceministrem Zielińskim.
  Promesy na ponad 32 mln zł dla samorządów z województwa świętokrzyskiego fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Mapa serwisu