Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.07.2018

Komunikat MSWiA ws. pisma PSP

Szef MSWiA Joachim Brudziński poprosił gen. brygadiera Leszka Suskiego, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, o wyjaśnienia dotyczące pisma skierowanego do komendantów wojewódzkich. Jednocześnie minister podkreślił, że absolutnie nie ma mowy o jakimkolwiek zabranianiu strażakom umieszczania flag związkowych na budynkach i pojazdach PSP.

Z informacji przekazanej przez komendanta głównego PSP wynika, że pismo dotyczyło jedynie właściwego, zgodnego z przepisami eksponowania flag na budynkach i pojazdach PSP. Chodziło zwłaszcza o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Flagi na pojazdach muszą być zawsze przymocowane w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego i samych strażaków.

Minister Joachim Brudziński zaznaczył, że strażacy - tak samo jak inne służby mundurowe - mają prawo do wyrażania swoich postulatów w akcji protestacyjnej.

Mapa serwisu