Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.08.2018

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker wraz z Wojciechem Długoborskim, wiceburmistrzem Chojna reprezentującym Unię Miasteczek Polskich, współprzewodniczył sierpniowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu wziął udział również Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji, który dołączył do obradujących po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów.

Podczas posiedzenia przedstawiciele Komisji zapoznali się z informacją Krajowego Biura Wyborczego na temat przygotowań do wyborów samorządowych i informacją Ministerstwa Cyfryzacji na temat wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego na inwestycje telekomunikacyjne. Ponadto zaopiniowano prawie 40 projektów aktów prawnych, w tym między innymi: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2019 r., projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym oraz Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego.

Wojciech Długoborski, który zakończył ośmiomiesięczną kadencję współprzewodniczącego ze strony samorządowej, wyraził swoją wdzięczność wszystkim członkom Komisji za owocną współpracę. Minister Joachim Brudziński podziękował mu za sprawne prowadzenie obrad oraz dążenie do kompromisu w nawet najtrudniejszych sprawach. Od wrześniowego posiedzenia współprzewodniczącym reprezentującym organizacje samorządowe będzie Edmund Kaczmarek, starosta jędrzejowski ze Związku Powiatów Polskich.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 26 września br.

 • Uczestnicy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego siedzący przy stołach.
  Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. MSWiA
 • Wnętrze sali z uczestnikami posiedzenia.
  Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. MSWiA
 • Uczestnicy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
  Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. MSWiA
 • Mężczyzna przeglądający dokumenty podczas posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
  Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. MSWiA
 • Wiceminister Paweł Szefernaker uczestniczący w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
  Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. MSWiA
 • Wiceszef MSWiA siedzący obok współprzewodniczącego KWRiST ze strony samorządowej.
  Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. MSWiA

Mapa serwisu