Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.08.2018

21 tysięcy gospodarstw domowych i 103 szkoły z dostępem do szybkiego internetu

Ponad 21 tysięcy gospodarstw domowych i 103 szkoły w województwie zachodniopomorskim będą miały dostęp do szerokopasmowego internetu. Umowa na realizację tego projektu została podpisana w obecności premiera Mateusza Morawieckiego i wiceministra Pawła Szefernakera w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.

- Spotykamy się tutaj w Koszalinie, by pokazać jak wypełniać białe plamy w dostępie do internetu. Szybki internet jest podstawą rozwoju, edukacji dlatego cieszę się, że możemy wypełnić 9 tys. białych plam w gospodarstwach domowych i szkołach – powiedział Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów.

Szef rządu zapowiedział też budowę dróg szybkiego ruchu S11, S3, S10, S6, co przyczyni się do stworzenia lepszej płaszczyzny do rozwoju gospodarczego szczególnie dla mniejszych miejscowości. Ważną inwestycją dla Zachodniego Pomorza, o której mówił premier jest też  budowa tunelu w Świnoujściu. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów poinformował też, że dzięki zapobiegliwości wiceministra Pawła Szefernakera zostały zabezpieczone środki finansowe na remont dworca kolejowego w Koszalinie.

- Chciałbym krótko podsumować te trzy lata na Pomorzu Środkowym w Koszalinie. To najlepsze, żeby pokazać jak rząd Prawa i Sprawiedliwości rozbija szklany sufit stworzony przez lata – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker. – Takim szklanym sufitem była rewolucja cyfrowa – podkreślił wiceszef MSWiA, podsumowując podpisanie umowy na dostęp do szerokopasmowego internetu. Poinformował też, że rozpisany został przetarg na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Koszalinie. Przypomniał, że skrócił się czas podróży pociągiem między Koszalinem a Warszawą.

Projekt, który będzie realizowany przez firmę Asta-Net SA zakłada w ciągu trzech lat realizacji wybudowanie sieci szerokopasmowa o łącznej długości 1 594 km, która zasięgiem obejmie 21 077 gospodarstw domowych. W ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy do sieci szerokopasmowej zostaną podłączone 103 placówki oświatowe.

Dotychczas ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na terenie woj. zachodniopomorskiego przyznano dofinansowanie w wysokości 253 mln zł,  do tego 150 mln zł środków własnych przedsiębiorców, co daje łącznie inwestycje wartą 404 mln zł na budowę Internetu szerokopasmowego.

Z projektu skorzystają mieszkańcy miasta Koszalin oraz powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Polska jako jedyny kraj w UE wdraża program operacyjny poświęcony w całości procesom cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa – Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC). Największą jego część – ponad 1 mld euro – skierowano na wsparcie rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Celem jest zapewnienie, z udziałem funduszy UE, możliwości dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s dla co najmniej 726 tys. gospodarstw domowych i co najmniej 100 Mb/s dla szkół.

Pierwszy raz w historii funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie infrastruktury telekomunikacyjnej zorganizowano wsparcie finansowe o takiej skali i obejmujące obszar całego kraju.

W ramach projektów dofinansowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa powstaje dziś infrastruktura telekomunikacyjna o wartości prawie 4 mld zł. Dzięki funduszom z PO PC szerokopasmowa sieć dotrze do 2 mln gospodarstw domowych. Dostęp do szybkiego Internetu dostanie też prawie 9 tys. szkół.

Na inwestycjach skorzystają przede wszystkim tereny, które dotąd były pod tym względem szczególnie zaniedbane. Około 80 procent gospodarstw domowych objętych projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 500 mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego Internetu. Inwestycje, to już nie tylko plany. Zakończył się pierwszy ważny etap projektów - dziś podłączonych do Internetu mamy już pierwsze 4,6 tys. szkół. A w ciągu kolejnych dwóch miesięcy ta liczba znacząco wzrośnie.

W podpisaniu umowy uczestniczyli też m.in: Marek Zagórski, minister cyfryzacji, Wanda Buk, podsekretarz stanu w MC, Wojciech Szajnar, dyrektor centrum projektów Polska Cyfrowa, Zbigniew Ryszek, prezes zarządu firmy ASTA-NET.

  • Podpisujący umowę siedzący przy stoliku na tle biało-czerwonych i unijnych flag.
    21 tysięcy gospodarstw domowych i 103 szkoły z dostępem do szybkiego internetu fot. A. Mitura / MSWiA
  • Premier Mateusz Morawiecki, minister cyfryzacji Marek Zagórski, wiceminister Paweł Szefernaker oraz wiceminister cyfryzacji Wanda Buk stojący przy mikrofonach podczas wypowiedzi dla mediów na tle biało-czerwonych i unijnych flag.
    21 tysięcy gospodarstw domowych i 103 szkoły z dostępem do szybkiego internetu fot. A. Mitura / MSWiA
  • Wiceminister Paweł Szefernaker w czasie wypowiedzi.
    21 tysięcy gospodarstw domowych i 103 szkoły z dostępem do szybkiego internetu fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu