Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 30.08.2018

Rocznica strajków na Wybrzeżu

Minister Joachim Brudziński przemawiający pod bramą Stoczni Szczecińskiej.

Wydarzenia z lat ’80 ubiegłego wieku stanowią jedną z najważniejszych kart w historii Polski. To właśnie wówczas doszło do fali strajków robotniczych. Dziś minister Joachim Brudziński wziął udział w obchodach 30. rocznicy zakończenia strajków szczecińskich i 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ „Solidarność”.

Strajki, do których doszło w 1980 roku na Wybrzeżu, były wywołane pogarszającą się sytuacją ekonomiczną kraju. Doprowadziły one do podpisania czterech porozumień między ówczesnym rządem, a komitetami strajkowymi. Porozumienia pozwoliły na powstanie NSZZ „Solidarność” – związku, który był samorządnym i niezależnym zrzeszeniem pracowników. Wśród innych postulatów strajkujących były też m.in. kwestie wzrostu płac i przywrócenia do pracy osób zwolnionych z powodów politycznych.

Do kolejnych strajków doszło w 1988 roku w Szczecinie. Wówczas, od 17 sierpnia do 3 września, protestowało trzy tysiące robotników szczecińskiego portu, zajezdni komunikacji miejskiej i Zakładów Budownictwa Kolejowego. Strajk był najdłuższym strajkiem okupacyjnym w historii PRL. Jak się później okazało, stał się jednym z czynników zwołania obrad Okrągłego Stołu i transformacji ustrojowej, do której doszło niedługo potem.

W dzisiejszych uroczystościach, które odbyły się w Stoczni Szczecińskiej, oprócz szefa MSWiA, wzięli także udział m.in. Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc i Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska. Minister Joachim Brudziński, w imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego, złożył kwiaty pod pomnikiem Pamięci Poległych w Grudniu 1970 r., oraz odczytał list Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

  • Joachim Brudziński podczas uroczystości rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie.
    Rocznica strajków na Wybrzeżu fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  • Minister Joachim Brudziński przemawiający pod bramą Stoczni Szczecińskiej.
    Rocznica strajków na Wybrzeżu fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  • Minister Joachim Brudziński składający kwiaty w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego pod pomnikiem Pamięci Poległych w Grudniu 1970.
    Rocznica strajków na Wybrzeżu fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Mapa serwisu