Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.08.2018

Ponad 11 milionów złotych na sprzęt ratowniczy dla strażaków ochotników z Mazowsza

Wiceminister Jarosław Zieliński podczas wspólnego zdjęcia ze stronami podpisującymi umowę.

- Wszystkie jednostki OSP spełniają niezwykle ważną rolę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Dzisiaj PSP i OSP to najbardziej uniwersalne służby – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie podpisano umowy z samorządowcami z Mazowsza na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. W sumie do jednostek z regionu trafi sprzęt warty 11,4 mln zł.

- Jednostki OSP często jako pierwsze są na miejscu wypadków. Potrzebują nowoczesnego wyposażenia, by skutecznie nieść pomoc poszkodowanym. To między innymi dzięki wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości, taki sprzęt otrzymują. To przykład świetnej współpracy w rządzie, który traktuje państwo jako jedną wielką całość – powiedział Jarosław Zieliński.

Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowany jest we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Dzięki wsparciu z funduszu do strażaków ochotników z 300 gmin i miast województwa mazowieckiego trafią defibrylatory oraz zestawy medyczne i techniczne do ratowania zdrowia i życia. W Ministerstwie Sprawiedliwości podpisane zostały umowy z samorządami województwa mazowieckiego na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych - w sumie około 2 tys. zastępów  - w sprzęt ratowniczy o wartości 11,4 miliona złotych.

- Po raz pierwszy w historii tak wielkie środki są kierowane do tych jednostek. Dziękujemy strażakom ochotnikom za to, że ratują życie i zdrowie ludzi. Stoją na straży naszego bezpieczeństwa i czynią to dobrowolnie. Ale słowo „dziękuję” nie wystarczy. Trzeba wspierać te jednostki – podkreślił Sekretarz Stanu Michał Wójcik.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że MSWiA z różnych źródeł, na działanie OSP w 2018 roku przeznaczy łącznie 160 mln zł. Do tego dochodzi 100 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Przypomniał, że również Program Modernizacji Służb Mundurowych obejmuje strażaków ochotników. Z niego OSP łącznie otrzymają w ciągu czterech lat 501 mln zł. Poinformował, że dzięki szerokiej współpracy i montażowi finansowemu, w tym roku zostanie kupionych co najmniej 382 samochodów ratowniczo-gaśnicze, które trafią OSP. Ich wartość to 285 mln zł.

W Polsce działa 16 200 jednostek OSP. Natomiast 4 404 z nich włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

100 mln zł w całej Polsce

Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości obejmuje całą Polskę. Nabory wniosków na dotacje przeprowadzone zostały już w 15 województwach. Ostatni nabór – dla województwa lubuskiego – ruszy 3 września 2018 r.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem gmin i miast na prawach powiatu, przy czym właściwi komendanci Państwowej Straży Pożarnej obligatoryjnie opiniują poszczególne wnioski składane do Funduszu Sprawiedliwości. Obowiązkowe jest również wskazanie
we wniosku informacji o tym, dla której Ochotniczej Straży Pożarnej przewidywany jest sprzęt.

Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu
z Funduszu Sprawiedliwości do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.

Wsparcie dla pokrzywdzonych

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości mogą pomagać poszkodowanym, tak aby rzeczywista pomoc docierała
do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują ich życie.

  • Wiceminister Jarosław Zieliński podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.
    Ponad 11 milionów złotych na sprzęt ratowniczy dla strażaków ochotników z Mazowsza fot. Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik i wiceminister Jarosław Zieliński przekazują samorządowcom podpisane umowy.
    Ponad 11 milionów złotych na sprzęt ratowniczy dla strażaków ochotników z Mazowsza fot. Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Podpisywanie umów przez samorządowców i stronę rządową.
    Ponad 11 milionów złotych na sprzęt ratowniczy dla strażaków ochotników z Mazowsza fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

Mapa serwisu