Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 31.08.2018

MSWiA przygotowuje się do zabezpieczenia Konferencji COP24 w Katowicach

MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej podczas Konferencji COP24 w Katowicach. Podobne rozwiązania były stosowane w Polsce podczas EURO 2012, COP19 w Warszawie w 2013 r., Szczytu NATO czy Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

Projektowane rozporządzenie jest jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Konferencji COP24. Polska będzie gospodarzem Konferencji Klimatycznej po raz trzeci. Poprzednio tego rodzaju konferencje odbyły się w Poznaniu w 2008 r. oraz w Warszawie w 2013 r.

Ponad 30 tys. uczestników COP24

Dwudziesta czwarta sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP 24) odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym (MCK) w Katowicach. Ponadto, na potrzeby organizacji wydarzenia zagospodarowane zostaną również obiekty znajdujące się w pobliżu MCK m.in. „Spodek”.

Sama Konferencja COP24, wraz z wydarzeniami towarzyszącymi zaplanowana jest w terminie 3-14 grudnia 2018 r. Jednak szereg tzw. posiedzeń przedsesyjnych, odbędzie się wcześniej począwszy od 26 listopada 2018 r. W wydarzeniu uczestniczyć będzie ponad 30 tysięcy osób z niemal 200 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz przedstawiciele biznesu.

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej podczas Konferencji COP24

W lutym br. w życie weszła rządowa specustawa określając zadania organów administracji publicznej i służb oraz sposób ich współpracy podczas Konferencji COP24. Zgodnie ze specustawą MSWiA odpowiada za koordynację działań służb zaangażowanych w organizację Konferencji COP24 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Właśnie w związku z przygotowaniami do zabezpieczenia Konferencji COP 24, MSWiA przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. Zaplanowano, że kontrola zostanie przywrócona od 22 listopada do 16 grudnia br. na granicy wewnętrznej Schengen. Chodzi o odcinek granicy z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Litewską oraz porty lotnicze i morskie stanowiące granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

Możliwość przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej na granicach wewnętrznych była wielokrotnie wykorzystywana w krajach Strefy Schengen. Podobne rozwiązania były stosowane w Polsce podczas EURO 2012, COP19 w Warszawie w 2013 r., Szczytu NATO czy Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

Straż Graniczna przygotowana do Konferencji COP24 w Katowicach

Czasowe przywrócenie kontroli na granicy wewnętrznej nie będzie uciążliwe dla obywateli, a kontrole będą miały charakter doraźny.

W marcu br. funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ćwiczyli tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej przed COP 24. Był to jeden z elementów ćwiczeń „Mirabella 2018”, w których wzięły udział  wszystkie służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa podczas konferencji.

Działania kontrolne będą prowadzone w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na szlakach komunikacyjnych przecinających granicę państwową. Tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie w oparciu o mobilne patrole Straży Granicznej, wykorzystujące pojazdy specjalistyczne tzw. schengenbusy wyposażone m.in. w przenośne urządzenia z dostępem do baz danych i urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, inaczej niż na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.

Na lotniskach kontroli granicznej mogą zostać poddani podróżni z wytypowanych lotów Schengen, a w portach morskich – uczestnicy wybranych rejsów promowych.

Podróżni korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport). Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy (paszportu) oraz potwierdzających prawo pobytu w Polsce, czyli np. wizy.

 

Mapa serwisu