Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.09.2018

Wiceminister Krzysztof Kozłowski na Światowym Zjeździe Weteranów Walk o Niepodległość RP

Wiceminister Krzysztof Kozłowski wśród zaproszonych gości na uroczystości.

Krzysztof Kozłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, uczestniczył w Światowym Zjeździe Weteranów Walk o Niepodległość RP.

Główne uroczystości Zjazdu, zaplanowanego na 1 i 2 września, odbyły się w sobotę na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Podczas uroczystego Apelu Pamięci przy grobie Nieznanego Żołnierza, w którym uczestniczył prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele środowisk kombatantów i osób represjonowanych przekazali Przesłanie Weteranów Walk o Niepodległość RP do młodego pokolenia Polaków - swoich duchowych spadkobierców i kontynuatorów tradycji. Apel zakończył się defiladą pododdziałów reprezentujących rodzaje sił zbrojnych, Policję, Straż Graniczną oraz Państwową Straż Pożarną.

W niedzielę, 2 września, wiceminister Krzysztof Kozłowski wziął udział w koncercie galowym Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie tej uroczystości wiceszef MSWiA odczytał list ministra Joachima Brudzińskiego skierowany do weteranów. Ponadto Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych po raz pierwszy wręczył Medale Pro Bono Poloniae, przyznawane osobom, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację wiedzy o tradycjach niepodległościowych poza granicami kraju.

W Światowym Zjeździe Weteranów Walk o Niepodległość RP wzięło udział niemal 300 polskich kombatantów z kraju oraz 14 innych państw leżących na 4 kontynentach. Przybyli oni do stolicy, by świętować 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości i uczcić pamięć swych poległych towarzyszy broni.

 • Pochylone sztandary na Placu Marszałka Piłsudskiego.
  Wiceminister Krzysztof Kozłowski na Światowym Zjeździe Weteranów Walk o Niepodległość RP fot. UdSKiOR
 • Weterani salutujący podczas uroczystości.
  Wiceminister Krzysztof Kozłowski na Światowym Zjeździe Weteranów Walk o Niepodległość RP fot. UdSKiOR
 • Żołnierze stojący przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
  Wiceminister Krzysztof Kozłowski na Światowym Zjeździe Weteranów Walk o Niepodległość RP fot. UdSKiOR
 • Wiceminister Krzysztof Kozłowski przemawiający do mikrofonu.
  Wiceminister Krzysztof Kozłowski na Światowym Zjeździe Weteranów Walk o Niepodległość RP fot. UdSKiOR
 • Przemawiający wiceminister Krzysztof Kozłowski na tle siedzących kombatantów.
  Wiceminister Krzysztof Kozłowski na Światowym Zjeździe Weteranów Walk o Niepodległość RP fot. UdSKiOR
 • Krzysztof Kozłowski na tle biało-czerwonej flagi.
  Wiceminister Krzysztof Kozłowski na Światowym Zjeździe Weteranów Walk o Niepodległość RP fot. UdSKiOR

Mapa serwisu