Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.09.2018

Ruszyła II edycja Letniej Akademii MSWiA

W poniedziałek (3 września) ruszyła II edycja płatnych praktyk, w ramach których 20 studentów zdobędzie doświadczenie zawodowe w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tej edycji partnerem programu jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Do II edycji programu zakwalifikowanych zostało 20 studentów z takich kierunków jak prawo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja. Studenci do końca września będą mogli zdobywać nowe doświadczenia i kompetencje, a także poznawać funkcjonowanie administracji publicznej.

Program praktyk

Studenci będą realizować program praktyk w ramach 4 bloków tematycznych, które pozwolą zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania administracji rządowej, samorządowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W czasie trwania praktyk odwiedzą oni m.in. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Sejm i Senat oraz siedzibę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Oprócz instytucji publicznych studenci poznają również specyfikę pracy Komend Głównych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej.

Studenci biorący udział w programie otrzymają stypendium w wysokości 2500 zł brutto wypłacane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, która w tej edycji jest partnerem praktyk. Program realizowany będzie w dniach 3-28 września 2018 r.

I edycja Letniej Akademii MSWiA

Pierwsza edycja Letniej Akademii MSWiA miała miejsce w lipcu br. Wówczas do MSWiA wpłynęło 331 aplikacji, co stanowiło niemal 17 kandydatów na jedno miejsce. Tak duże zainteresowanie skłoniło organizatorów do przeprowadzenia II edycji programu, by inni kandydaci mogli zdobyć nowe kompetencje, poszerzyć swoją wiedzę i poznać funkcjonowanie administracji publicznej. 

Mapa serwisu