Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.09.2018

Lekarze z Kazachstanu w ramach repatriacji chcą wrócić do Polski

Wiceminister Krzysztof Kozłowski na spotkaniu z grupą polskich lekarzy z Kazachstanu.

- Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest głęboko zdeterminowany, żeby procedurę repatriacji przeprowadzić możliwie szybko. To jest nie tylko nasz obowiązek moralny, ale również wielka radość i chęć, żeby osoby, które mają polskie pochodzenie mogły powrócić do Ojczyzny – powiedział wiceminister Krzysztof Kozłowski podczas spotkania z grupą polskich lekarzy z Kazachstanu.

Grupa lekarzy zainteresowanych repatriacją przyjechała do Polski na zaproszenie Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu. W trakcie wizyty goście odbywają szereg wizyt studyjnych podczas, których otrzymują informacje związane z formalnościami jakie trzeba spełnić, by wrócić do Polski. W trakcie spotkania w MSWiA Krzysztof Kozłowski przedstawił możliwości jakie daje zmieniona ustawa repatriacyjna.

Określa ona dwie ścieżki przyjazdu do Polski. Pierwszą możliwością jest skorzystanie z ośrodka adaptacyjnego na zaproszenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji. Pobyt w ośrodku trwa 90 dni i może być przedłużony przez Pełnomocnika o kolejne 90 dni. Jest to czas na aklimatyzację w Polsce i zakup lub wynajem mieszkania oraz znalezienie pracy. W ośrodku organizowane są zajęcia adaptacyjno-integracyjne. Repatrianci poznają historię, tradycję i polskie zwyczaje, a także uczestniczą w kursach języka polskiego i kursach zawodowych.

Zadaniem polskiego rządu jest ułatwienie startu w Polsce, głównie pod względem finansowym, osobom, które skorzystały z możliwości repatriacji. Dlatego rodzina dostaje wsparcie na zakup mieszkania lub dofinasowanie do wynajmu. Zgodnie z obowiązującymi od maja 2017 r. przepisami, takie dofinansowanie wynosi 25 tys. zł na każdego członka rodziny repatrianta. W ostatniej nowelizacji ustawy te środki zostały zwiększone o dodatkowe 25 tys. zł na rodzinę. Aktualnie więc czteroosobowa rodzina otrzymuje wsparcie w kwocie 125 tys. zł. Jeśli rodzina nie zdecyduje się na zakup mieszkania, rząd dofinansuje jego wynajem – w kwocie 300 zł miesięcznie na każdego członka rodziny.

Drugą możliwością przyjazdu do Polski jest skorzystanie z zaproszenia wystosowanego przez gminę. W tym przypadku samorząd zapewnia rodzinie w pełni wyposażone mieszkanie (korzystając m.in. ze wsparcia finansowego ze środków rządowych).

W latach 2001 – 2017 osiedliły się w Polsce w ramach repatriacji 6054 osoby, w tym w 2017 r. aż 525 osób. 

  • Wiceminister Krzysztof Kozłowski podczas spotkania z grupą polskich lekarzy z Kazachstanu.
    Lekarze z Kazachstanu w ramach repatriacji chcą wrócić do Polski fot. MSWiA
  • Spotkanie z lekarzami z Kazachstanu.
    Lekarze z Kazachstanu w ramach repatriacji chcą wrócić do Polski fot. MSWiA
  • Spotkanie wiceministra Krzysztofa Kozłowskiego z lekarzami z Kazachstanu w MSWiA.
    Lekarze z Kazachstanu w ramach repatriacji chcą wrócić do Polski fot. MSWiA

Mapa serwisu