Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.09.2018

W Wiedniu rozmawiano o ochronie granic i migracjach

Wiceminister Renata Szczęch podczas wspólnego zdjęcia na konferencji na temat bezpieczeństwa i migracji w Wiedniu.

Wiceminister Renata Szczęch wzięła udział w konferencji na temat bezpieczeństwa i migracji zorganizowanej w Wiedniu przez Austrię, która sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania poruszyli m.in. tematy współpracy zarówno z państwami Bałkanów Zachodnich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony granic, jak i z państwami afrykańskimi w kwestiach zarządzania migracjami.

Konferencja, która odbyła się w dniach 13-14 września, stanowiła element działań prezydencji austriackiej w zakresie wdrożenia czerwcowych wniosków Rady Europejskiej na temat migracji.

Uczestnicy wiedeńskiej konferencji omówili kwestię współpracy Unii Europejskiej z państwami Bałkanów Zachodnich w zakresie bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju w Europie, w tym Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Zauważono, że do największych wyzwań, z którymi państwa musza się zmierzyć, są m.in. przestępczość zorganizowana i korupcja, nielegalna migracja i przemyt migrantów, a także handel ludźmi.

Austria zaproponowała, aby dalej wzmacniać współpracę z krajami Bałkanów Zachodnich m.in. w zakresie działań służb policyjnych - przyspiesza to i ułatwia identyfikację wielu sprawców przestępstw, którzy do tej pory pozostawali anonimowi. Zdaniem prezydencji austriackiej ważne będzie także usprawnienie kanałów wymiany danych między Bałkanami Zachodnimi a Unią Europejską (współpraca z Europolem, Interpolem, delegowanie oficerów łącznikowych Europolu w regionie Bałkanów Zachodnich).

W kwestiach migracji zaproponowano dalszą współpracę w zakresie ochrony granic. Ważne będzie także zawarcie i implementacja porozumień dotyczących współpracy operacyjnej państw regionu Bałkanów Zachodnich z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

Polska jest gotowa do dalszej pomocy krajom bałkańskim. Współpraca ta polega m.in. na udzielaniu wsparcia służbom granicznym tych państw. Przykładem może być współpraca polskich i macedońskich służb granicznych na granicy macedońsko-greckiej. Obecnie, w ramach IX zmiany, na granicy macedońskiej przebywa 30 funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej. Polska, odpowiadając na prośbę Macedonii, potwierdziła wolę kontynuowania tej formy współpracy do czasu wejścia w życie umowy pomiędzy Republiką Macedonii a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej w sprawie działań Frontex w Macedonii.

Podczas drugiego dnia konferencji omówiono współpracę z państwami afrykańskimi w kwestiach zarządzania migracjami. Austriacka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej chce przyczynić się do wzmocnienia współpracy z Afryką Północną. Będzie także dążyć do ustanowienia odpowiednich partnerstw i stworzenia większej odporności na wyzwania migracyjne po obu stronach Morza Śródziemnego.

Mapa serwisu