Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.09.2018

Wiceminister Paweł Szefernaker na uroczystości z okazji XXV-lecia Regionalnych Izb Obrachunkowych

Wiceminister Paweł Szefernaker podczas swojego wystąpienia na uroczystości z okazji XXV-lecia Regionalnych Izb Obrachunkowych w Sejmie.

- To właśnie od skuteczności organów kontrolnych zależy zaufanie, jakim obywatele będą darzyć instytucje władzy publicznej – powiedział Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas uroczystości z okazji XXV-lecia Regionalnych Izb Obrachunkowych, która odbyła się w Sejmie.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem okolicznościowym przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) Grażyny Wróblewskiej, która przybliżyła historię 25 lat funkcjonowania RIO oraz przedstawiła ich osiągnięcia.

- Składam na ręce pani przewodniczącej KR RIO podziękowania za pomysł zorganizowania dzisiejszej uroczystości. Dziękuję za profesjonalizm w codziennej pracy w ramach samorządu terytorialnego – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker. Wiceszef MSWiA podziękował również za współpracę z resortem spraw wewnętrznych i administracji zaznaczając, że jest ona niezwykle ważna dla synergii funkcjonowania państwa.

- Chciałbym dziś poprosić Państwa o powrót do współpracy przy projekcie nowelizacji ustawy o RIO, który to projekt wyszedł z MSWiA i był wypracowywany z Państwa udziałem – podsumował wiceminister, który w MSWiA jest odpowiedzialny m.in. za sprawy administracyjne i współpracę z samorządami.

Podczas uroczystości sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera wręczył w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia i medale osobom zasłużonym w działalności na rzecz Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Regionalne Izby Obrachunkowe utworzone zostały jako organy nadzorujące i kontrolujące jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych oraz prowadzące działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych. Nie są one elementem systemu organizacyjnego samorządu terytorialnego, lecz specjalnie powołaną instytucją państwową, sprawującą kontrolę zewnętrzną w stosunku do organów i jednostek samorządu terytorialnego.

  • Wiceszef MSWiA siedzący za stołem prezydialnym.
    Wiceminister Paweł Szefernaker na uroczystości z okazji XXV-lecia Regionalnych Izb Obrachunkowych fot. A. Mitura / MSWiA
  • Wiceminister Paweł Szefernaker podczas wystąpienia przy mównicy.
    Wiceminister Paweł Szefernaker na uroczystości z okazji XXV-lecia Regionalnych Izb Obrachunkowych fot. A. Mitura / MSWiA
  • Paweł Szefernaker siedzący podczas uroczystości.
    Wiceminister Paweł Szefernaker na uroczystości z okazji XXV-lecia Regionalnych Izb Obrachunkowych fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu