Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.09.2018

W MSWiA rozmawiano o projektach przeciwpowodziowych

Wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się dziś z członkami Misji Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

Tematem rozmów była ocena realizacji dwóch projektów ochrony przeciwpowodziowej. Pierwszy z nich dotyczy dorzecza Odry, natomiast drugi dorzecza Odry i górnej Wisły. Omówiono m.in. kwestie budowy obiektów powstających w ramach obu wspomnianych projektów. W przypadku projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry (POPDO) była to budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny oraz Wrocławskiego Węzła Wodnego. Obie inwestycje odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ochrony mieszkańcom z terenów województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Natomiast inwestycja w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) dotyczy przebudowy mostów na Odrze. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest koordynatorem projektów współfinansowanych m.in. przez Bank Światowy i Bank Rozwoju Rady Europy.

W spotkaniu, oprócz wiceministra Jarosława Zielińskiego, wzięli udział m.in. Andreas Rhode i Winston H. Yu z Banku Światowego, Christoph Mroz (reprezentujący Bank Rozwoju Rady Europy), Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca i Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch.

  • Prezydium podczas spotkania w sali konferencyjnej.
    W MSWiA rozmawiano o projektach przeciwpowodziowych fot. A.Mitura / MSWiA
  • Uczestnicy spotkania podczas wypowiedzi.
    W MSWiA rozmawiano o projektach przeciwpowodziowych fot. A.Mitura / MSWiA
  • Wiceminister Jarosław Zieliński przemawiający do mikrofonu.
    W MSWiA rozmawiano o projektach przeciwpowodziowych fot. A.Mitura / MSWiA

Mapa serwisu