Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.09.2018

Współpraca przy walce z dopalaczami

Wiceminister Jarosław Zieliński na spotkaniu w sprawie współpracy w walce z dopalaczami

O rozszerzeniu współpracy pomiędzy służbami podległymi MSWiA i Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS) w kontekście walki z dopalaczami rozmawiano w siedzibie ministerstwa. Spotkaniu przewodniczył Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w MSWiA, a uczestnikami byli  wiceminister Renata Szczęch i Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny oraz przedstawiciele Policji.   

Podczas spotkania uzgodniono, że w związku ze zmianą przepisów przygotowane zostanie porozumienie o współpracy pomiędzy GIS, Policją oraz innymi służbami i instytucjami realizującymi te zadania.

Przedyskutowane zostały też kwestie związane z walką z przestępczością narkotykową w internecie, oznaczaniem sytuacji medycznej związanej z zatruciami substancjami psychoaktywnymi. Działania te mają na celu usprawnienie współpracy w zakresie szybszej wymiany informacji i skuteczniejszego reagowania na zagrożenia dotyczące narkomanii.

Zmiany w przepisach

Po wejściu w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nowe substancje psychoaktywne (dopalacze) zostały wprowadzone do przepisów karnych ustawy. Oznacza to, że ich posiadanie, wytwarzanie, produkcja, udzielanie, wprowadzanie do obrotu zaczęło podlegać sankcjom karnym.  Przed wejściem w życie nowych przepisów, środki zastępcze oraz nowe substancje psychoaktywne (dopalacze) były wyłączone spod procedury karnej i włączone do procedury administracyjnej.

W spotkaniu uczestniczyli też Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji, Kamil Bracha Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, a także przedstawiciele Biura Kryminalnego KGP, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Biura Prewencji KGP.

  • Uczestnicy spotkania siedzący przy stole.
    Współpraca przy walce z dopalaczami fot. A. Mitura / MSWiA
  • Spotkanie w MSWiA.
    Współpraca przy walce z dopalaczami fot. A. Mitura / MSWiA
  • Wiceminister Jarosław Zieliński podający dłoń Jarosławowi Pinkasowi, głównemu inspektorowi sanitarnemu.
    Współpraca przy walce z dopalaczami fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu