Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.09.2018

Dzień Krajowej Administracji Skarbowej

Wiceminister Renata Szczęch podczas uroczystości w Rzeszowie.

W piątek (21 września br.) w Rzeszowie zorganizowane zostały centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. W uroczystościach uczestniczyła Renata Szczęch, podsekretarz stanu w MSWiA.

W trakcie obchodów nadany został sztandar Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej otrzymali odznaczenia państwowe.

Głównym zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej jest pobór należności podatkowych i celnych oraz kontrola prawidłowości realizacji obowiązków związanych z daninami publicznymi. W centrali KAS oraz w jednostkach terenowych istnieją piony kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej, które odpowiadają za likwidację istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń oraz nieprawidłowości.

 • Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przyjmujący meldunek od dowódcy uroczystości.
  Dzień Krajowej Administracji Skarbowej fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Funkcjonariusze Służby Celnej wciągający biało-czerwoną flagę na maszt.
  Dzień Krajowej Administracji Skarbowej fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Mężczyzna przemawiający przy mównicy, w tle zaproszeni goście.
  Dzień Krajowej Administracji Skarbowej fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Funkcjonariusze Służby Celnej pochylający sztandar Izby Celnej w Przemyślu.
  Dzień Krajowej Administracji Skarbowej fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Funkcjonariusz Służby Celnej chwytający sztandar.
  Dzień Krajowej Administracji Skarbowej fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Poczet sztandarowy stojący ze sztandarem.
  Dzień Krajowej Administracji Skarbowej fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Mapa serwisu