Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.09.2018

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker wraz z Edmundem Kaczmarkiem, starostą powiatu jędrzejowskiego, reprezentującym organizacje samorządowe, współprzewodniczył wrześniowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tym samym starosta jędrzejowski rozpoczął swoją kadencję współprzewodniczącego KWRiST. Zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Długoborskiego, który funkcję tę pełnił osiem miesięcy.

Podczas posiedzenia uczestnicy komisji zapoznali się m.in. z informacją Krajowego Biura Wyborczego na temat przygotowań do październikowych wyborów samorządowych, a także wnioskiem Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich o interwencję w sprawie zrekompensowania gminom utraty dochodów lub dokonania zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Ponadto zaopiniowano prawie 40 projektów aktów prawnych, w tym między innymi: projekt ustawy Ministerstwa Finansów dotyczący ordynacji podatkowej i powołania Rzecznika Praw Podatnika, projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Szczególne zainteresowanie przedstawicieli strony samorządowej wzbudziły także projekty aktów prozdrowotnych, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego oraz projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.    

Następne posiedzenie komisji odbędzie się 30 października br.

  • Prezydium podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w MSWiA.
    Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
  • Uczestnicy posiedzenia siedzący w sali konferencyjnej.
    Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
  • Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podczas posiedzenia siedzący przy stole.
    Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu