Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.09.2018

Solidarnie wspieramy strażaków

Wiceminister Jarosław Zieliński na gali w Kielcach

Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceministra Jarosława Zielińskiego, w Kielcach odbyła się Finałowa Gala PKN Orlen. Jej ideą było wsparcie finansowe straży pożarnej, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas gali w Centrum Kongresowym w Kielcach podsumowano tegoroczną edycję „Programu pomocy jednostkom straży pożarnej”, realizowanego przez PKN Orlen. Przedstawicielom strażaków wręczono czeki. Była to szczególna edycja programu, dzięki któremu w tym roku spółka przekaże ochotniczym i zawodowym jednostkom straży pożarnej 2 mln zł.  

Środki te zostaną przeznaczone na zakup m.in. sprzętu przeciwpożarowego, ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego. Pieniądze trafią m.in. do Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Łódź Jędrzejów, OSP w Węgrowie (mazowieckie), Łubowie (zachodniopomorskie) i Ruszowicach (dolnośląskie) oraz PSP w Sokółce (podlaskie) i Wschowie (lubuskie).

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński podziękował organizatorom konkursu - władzom PKN Orlen - za wrażliwość na potrzeby Polaków, przejaw odpowiedzialności społecznej i cenną inicjatywę służącą przede wszystkim obywatelom. Szczególne słowa uznania i wdzięczności skierował także do strażaków ochotników. Przypomniał, że ich służba ma tym większą wartość w oczach Polek i Polaków, że poświęcenie, trud i oddanie drugiemu człowiekowi jest zupełnie bezinteresowne. Wyraził przekonanie, że każdy z 360 tysięcy polskich ochotników czuje, że ofiarowana innym pomoc i gotowość do poświęcenia każdego dnia, przez całą dobę, ma głęboki sens i daje poczucie satysfakcji. Że jest wartością, za którą otrzymują szacunek i ogromną wdzięczność.

W Polsce działa około 16 200 jednostek OSP. Z tego 4 404, w których służy niemal 102 tysiące ochotników, włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), będącego istotnym wsparciem dla Państwowej Straży Pożarnej. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego, którego priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli, wymiernie wspiera funkcjonowanie polskich strażaków. W 2018 roku jednostki OSP otrzymają blisko 137,5 mln zł. Jest to o 13,5 mln zł więcej, niż w ubiegłym roku. OSP - po raz pierwszy - są również objęte Programem Modernizacji Służb Mundurowych. W ciągu czterech lat trafi do nich ponad 501 mln zł. Od 2015 roku o 30 proc. zwiększyły się kwoty przeznaczone dla jednostek. W taki sposób, m.in. finansując zakup samochodów gaśniczych i sprzętu służącego ratowaniu ludzi i mienia, zwiększa się gwarancję bezpieczeństwa wszystkich obywateli i służby samych strażaków.

Wspólne działanie MSWiA, NFOŚiGW oraz samorządów pozwoli także na zakup w tym roku 382 samochodów ratowniczo-gaśniczych, które trafią do jednostek OSP. Wartość wozów to 285 mln zł. W ubiegłym roku z ponad 520 tysięcy interwencji strażaków, połowa została przeprowadzona przez ochotników z OSP.

Finansowa pomoc na zakup sprzętu dla strażaków to nie jedyna forma wsparcia PKN Orlen dla tej formacji. Podczas gali ogłoszono założenia nowego programu lojalnościowego dla strażaków OSP działających w strukturze KSRG. Od 1 stycznia 2019 r. otrzymają oni zniżkę na zakup paliwa. Kontynuowany jest także program współpracy spółki z Fundacją „Dorastaj z Nami”, pomagającą dzieciom bohaterów ze służb mundurowych poległych lub poszkodowanych na służbie.

  • Wiceminister Jarosław Zieliński wita się z premierem Mateuszem Morawieckim.
    Solidarnie wspieramy strażaków fot. Krystian Maj / KPRM
  • Wiceminister Jarosław Zieliński podczas swojego przemówienia.
    Solidarnie wspieramy strażaków fot. Krystian Maj / KPRM
  • Przemówienie ministra Jarosława Zielińskiego na gali w Kielcach.
    Solidarnie wspieramy strażaków fot. Krystian Maj / KPRM

Mapa serwisu