Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.09.2018

Nowa inwestycja na Pomorzu Zachodnim

Tor wodny Świnoujście-Szczecin już niebawem zostanie pogłębiony. Dzięki temu do Szczecina będą mogły wpływać większe statki, co zapewni miastu oraz portowi nowe perspektywy rozwoju. Dziś w Urzędzie Morskim w Szczecinie została podpisana umowa na pogłębienie toru. W uroczystości wzięli udział m.in. Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji, a także Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin stanowi szansę rozwoju dla całego Pomorza Zachodniego. Inwestycja warta jest ponad miliard złotych. Dzięki niej tor zostanie pogłębiony z dotychczasowych 10,5 m do 12,5 m. Jak zaznaczył minister Marek Gróbarczyk, inwestycja zmieni całkowicie możliwości rozwojowe miasta.  - Myślę, że czas hamowania rozwoju, odpływu możliwości mamy już za sobą. Przed sobą mamy czas przypływu i budowania nowoczesnego, konkurencyjnego Szczecina – powiedział szef MGMiŻŚ.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin pozwoli drugiemu z miast pokonać ograniczenia dostępu do portu pod kątem toru żeglugowego. Inwestycja obejmie ok. 62 km drogi wodnej. Tor zostanie poszerzony do 100 metrów, przebudowane zostaną skarpy brzegowe i poszerzone obrotnice dla statków. Maksymalne zanurzenie dla statków płynących do Szczecina wyniesie ok. 11 m (obecnie jest to nieco ponad 9 m).

Minister Joachim Brudziński stwierdził, że podpisanie umowy jest przykładem przełożenia programu politycznego i planów na konkretne i wymierne działania. - Port ma żyć, a żeby żył, muszą być spełnione określone warunki – powiedział szef MSWiA. Jak dodał, silne Pomorze Zachodnie musi być silne gospodarką, również gospodarką morską.

Dariusz Słaboszewski, prezes zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, potwierdził, że inwestycja jest niezwykle ważna dla regionu. - Dziś piszemy nową historię – powiedział.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział m.in. Marek Gróbarczyk - minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Joachim Brudziński - minister spraw wewnętrznych i administracji, wiceszef MSWiA Krzysztof Kozłowski, wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz, Dariusz Słaboszewski - prezes zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a także Wojciech Zdanowicz – dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

  • Minister Joachim Brudziński na podpisaniu umowy na pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin.
    Nowa inwestycja na Pomorzu Zachodnim fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  • Minister Joachim Brudziński przemawia na podpisaniu umowy na pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.
    Nowa inwestycja na Pomorzu Zachodnim fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  • Minister Joachim Brudziński przemawia w Urzędzie wojewódzkim w Szczecinie.
    Nowa inwestycja na Pomorzu Zachodnim fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Mapa serwisu