Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.09.2018

Rejestracja stanu cywilnego tematem konferencji naukowej

Dyrektor Urszula Kulisiewicz na konferencji w Lublinie

Wyzwania i kierunki w rejestracji stanu cywilnego po trzech latach obowiązywania nowych regulacji były tematem konferencji, która odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jej współorganizatorem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa to platforma wymiany doświadczeń na temat aktualnych problemów i wyzwań, które dotyczą rejestracji stanu cywilnego. Dodatkowo, była to okazja do dokonania podsumowania trzech lat obowiązywania nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

W konferencji w Lublinie udział wzięła Urszula Kulisiewicz, dyrektor generalna MSWiA, a także m.in. rektor KUL im. Jana Pawła II w Lublinie oraz przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

- Motywem tegorocznej edycji są wyzwania, wobec których stoi rejestracja stanu cywilnego w Polsce po zapoczątkowaniu w marcu 2015 roku zmian prawnych oraz informatycznych. Wyzwaniem jest nie tylko ulepszanie rozwiązań, ale także odpowiadanie na zmieniające się otoczenie, w którym funkcjonują urzędy stanu cywilnego – powiedziała Urszula Kulisiewicz.

Uczestnicy wydarzenia wysłuchali prelekcji zaproszonych gości, w tym m.in. o najnowszych zabezpieczeniach w dokumentach wytwarzanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych i ochronie danych osobowych w aktach stanu cywilnego.  

Konferencja skierowana była przede wszystkim do kierowników i pracowników urzędów stanu cywilnego oraz pracowników urzędów wojewódzkich.

Mapa serwisu