Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.10.2018

Nowe propozycje MSWiA dla służb podległych

Dodatkowe podwyżki, płatne nadgodziny oraz rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę - to propozycje, które szef MSWiA Joachim Brudziński przedstawił związkowcom służb podległych resortowi.

Od objęcia stanowiska minister Joachim Brudziński wielokrotnie podkreślał, że cały czas jest otwarty na rozmowy ze stroną związkową – także teraz, gdy trwa protest mundurowych. Podstawowym celem MSWiA było i jest zapewnienie funkcjonariuszom jak najlepszych warunków służby. W ramach toczących się rozmów ze stroną związkową, szef MSWiA zawsze zaznaczał, że robi wszystko, by postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe udało się pogodzić. Przedstawione propozycje są efektem tych rozmów.

Dodatkowe 253 zł podwyżki w przyszłym roku

Podczas rozmów z resortem związki zawodowe zgłaszały, że w służbach jest oczekiwanie dodatkowych podwyżek w 2019 r. MSWiA stoi na stanowisku, że funkcjonariusze za swoją trudną i odpowiedzialną służbę powinni być godnie wynagradzani.

Niestety w służbach mamy do czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami m.in. w kwestii wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Od 2016 r. Rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie podnosi uposażenia funkcjonariuszy, a także wynagrodzenia pracowników cywilnych służb.

Od 1 stycznia 2019 r. w ramach podwyżek z Programu Modernizacji Służb Mundurowych policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze SOP otrzymają średnio o 309 zł podwyżki na etat.

Minister Joachim Brudziński zaproponował kolejne podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy od 1 lipca 2019 r. - przeciętnie o 253 zł na etat.

Oznacza to, że dzięki sukcesywnie wprowadzanym podwyżkom uposażeń, w lipcu 2019 r. funkcjonariusze będą zarabiać średnio o około 1 100 zł więcej niż w 2015 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy

Kolejna przedstawiona związkom zawodowym propozycja MSWiA dotyczy rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby tzw. nadgodziny wypłacane są tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa możliwy jest jedynie odbiór nadgodzin.

MSWiA proponuje, aby od 1 lipca 2019 r. wprowadzić odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Zastosowane byłyby 6-miesięczne okresy rozliczania nadgodzin.

30 dni zwolnienia lekarskiego płatne w 100 proc.

Przypominamy, że od 1 czerwca 2014 r. wynagrodzenie za czas choroby zostało ujednolicone i funkcjonariusze na L4 otrzymywali 80 proc. uposażenia, tak jak wszyscy inni pracownicy.

Związkowcy postulowali, aby w ciągu roku w 100 proc. było płatne 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy. Natomiast za czas choroby powyżej 30 dni funkcjonariusz otrzymywałby 80 proc. uposażenia.

MSWiA proponuje, aby 100 proc. uposażenie za czas choroby otrzymywali funkcjonariusze z tzw. pierwszej linii, którzy na co dzień ryzykują swoim zdrowiem i życiem.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że od 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym będzie przysługiwała emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Muszą być spełnione te dwa warunki.

Nowa propozycja MSWiA polega na rezygnacji z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby.

Mapa serwisu